"Liquidität" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Liquiditätlikviditás

Beispieltexte mit "Liquidität"

internationale Liquiditätnemzetközi likviditás
übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualitätmagas likviditású és hitelminőségű átruházható eszközök;
das Volumen und die Liquidität der jeweiligen Kategorie von OTC-Derivatene,a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek érintett kategóriája forgalmának nagysága és likviditása;
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität,egyéb rendkívül magas likviditású és hitelminőségű átruházható eszközök;
Dies sollte jedoch weder zu Interoperabilität beim Clearing von Derivaten noch zur Fragmentierung der Liquidität führen.Ez azonban nem vezethet a származtatott ügyletek elszámolásának interoperabilitásához, és nem okozhatja a likviditási források széttöredezettségét.
Allgemein hängt die Qualität der sich aus diesen Märkten ergebenden Informationen von der Liquidität dieser Märkte ab.Az ilyen piacokkal kapcsolatos információk minősége általában a piacok likviditásának függvénye.
Die Vermögenswerte sind so anzulegen, dass die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität des Portfolios insgesamt gewährleistet ist.a vagyont annak érdekében kell befektetni, hogy a portfólió egészének biztonsága, minősége, likviditása és nyereségessége biztosítva legyen;
andere Kategorien von Vermögenswerten, insbesondere durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere von hoher Liquidität und Kreditqualität,egyéb eszközkategóriákra, különösen a lakóingatlannal fedezett, magas likviditású és hitelminőségű értékpapírokra,

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Liquiditätskontrollelikviditás védelme
Behandlung unbeurteilter LiquiditätsfazilitätenNem minősített likviditási hitelkeretek kezelése
Liquiditätszuführung für NEC und DMAAz új hitelintézet és a DMA likviditásának biztosítása
Liquiditätsplan und tägliche LiquiditätsberichteLikviditási terv és napi likviditási jelentések
Liquiditätsmanagement und Steuerung der langfristigen Refinanzierung durch Pfandbriefe;a likviditás és a hosszú távú refinanszírozás jelzálogkötvényekkel történő kezelése;
Liquiditätszuflüsse werden in voller Höhe gemeldet, wobei die folgenden Zuflüsse gesondert gemeldet werden:A Minden likviditásbeáramlástjelenteni kell, azon belül pedig az alábbi beáramlásokat külön kell feltüntetni:
gute bis relativ gute Liquidität;jó vagy közepesen jó likviditás;
relativ gute bis mäßige Liquidität;közepesen jó vagy közepes likviditás;
mäßige bis relativ schwache Liquidität;közepes vagy közepesen gyenge likviditás;
relativ schwache bis schwache Liquidität;közepesen gyenge vagy gyenge likviditás;
Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse.Az intézmények jelentést készítenek likviditásbeáramlásaikról.
erheblicher Rückgang der allgemeinen Marktliquidität,az általános piaci likviditás jelentős csökkenése;
Unterschiedliche Liquiditätsanforderungen an die verschiedenen Anlegera befektetőkre vonatkozó eltérő likviditási feltételek