"Laos" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
LaosLaosz

Beispieltexte mit "Laos"

Mit Schreiben vom 4. Mai 2004 beantragte Laos die Verlängerung dieser Abweichung.2004. május 4-én és augusztus 4-én kelt levelében Laosz kérelmezte ezen eltérés érvényességének meghosszabbítását.
Die Kommission prüfte den von Laos gestellten Antrag und stellte fest, dass er hinreichend begründet ist.A Laosz által benyújtott kérelmet a Bizottság megvizsgálta, és kellően indokoltnak találta.