"Lagerung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Lagerungtárolás
Lagerungcsapágyazás

Beispieltexte mit "Lagerung"

Lagerung und Transporttárolás és szállítás
Lagerung (falls zutreffend)Tárolás (ha releváns)
Dauer der LagerungA tárolási eljárás időtartama
Handhabung und Lagerungkezelés és tárolás
Lagerung durch private Marktteilnehmer;magántárolás;
Lagerung und Handhabung von Rohmaterialien und ProduktenAlapanyagok és termékek tárolása és kezelése
Sensibilisierungskampagnen, welche den nachhaltigen Verbrauch fördern, mit dem Schwerpunkt auf der Verschwendung von Nahrungsmitteln und ihrer optimalen Lagerung.Tudatosságnövelő kampányok, amelyek a fenntartható fogyasztást ösztönzik, z élelmiszer-hulladékra és az élelmiszer optimális tárolására összpontosítva.
Produkte – Lagerung und Bereitstellung;termékek – tárolás és előkészítés;
Brennstoffe – Lagerung und Aufbereitung;tüzelőanyagok – tárolás és előkészítés;
Rohmaterialien – Lagerung und Aufbereitung;nyersanyagok – tárolás és előkészítés;
Wasserpumpe mit axialem Eintritt, eigene Lagerung (ESOB)„vízszivattyú” készülék olyan hidraulikus része, amely fizikai vagy mechanikai behatás útján tiszta vizet mozgat, és a következő típusok valamelyikébe tartozik:
Durchfuhr und Lagerung bestimmter zusammengesetzter ErzeugnisseEgyes összetett élelmiszer-készítmények átszállítása és tárolása
Betrifft: Beförderung ortsfester Tanks zur Lagerung von LPG (18).Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).
Dazu gehören Einzelangaben hinsichtlich Produktion, Verpackung, Lagerung und/oder Versand.Ide tartoznak a gyártásra, csomagolásra, tárolásra és/vagy szétosztásra vonatkozó előírások.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

BlocklagerungBlokkraktározás
PufferlagerungKözbenső raktár
SchüttgutlagerungÖmlesztett áru tárolás
ÜberfließlagerungTúlfolyó raktározás
Einlagerungraktározás
unterirdische Abfalllagerungföld alatti hulladéktárolás
Radarbilddarstellung und -überlagerungA radarkép megjelenítése és rávetítése
dynamischem Linien- Überlagerungssystem,„Dynamic overlay lines” rendszer,
Einzelheiten zu Auslagerungsvereinbarungen;a kiszervezési megállapodások részletei;
Lagerungsstabilität, Stabilität und HaltbarkeitTárolási stabilitás – stabilitás és eltarthatósági idő
Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen;a biocid termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett;
Bedingungen für eine kontrollierte Entsorgung einschließlich der Eluierbarkeit bei DeponielagerungAz ellenőrzött szabadba bocsátás feltételei, beleértve az ártalmatlanításkor a kioldási oldatok jellemzőit
Tag der Ein- und der Auslagerung;a beraktározás és a készletfelszabadítás időpontját;
Unterrubrik V.4 „Reifung und LagerungV.4. pont – „Érlelés és tárolás”
Die Auslagerung muss partienweise erfolgen.A készletfelszabadítás raktározási egységenként történik.
Beurteilung der Immissionskonzentrationen und der AblagerungsratenKoncentrációk és ülepedési értékek a környezeti levegőben
Geschlossene Lagerungssysteme mit automatischen Fördervorrichtungen:Zárt tárolás alkalmazása automata kezelőrendszerrel:
Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnisse, auch chemisch modifiziertKondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékek, vegyileg módosítva is
aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziertKondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, kémiailag módosítottak is