"Laden" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Ladenüzlet

Beispieltexte mit "Laden"

Laden der Batterie,az akkumulátor feltöltése;
Laden mit großer Verkaufsflächeszupermarket
Die Batterie ist nach dem nachstehenden Verfahren zu laden.Az akkumulátort a következő eljárás szerint kell tölteni:
Der elektrische Energiespeicher ist nach dem nachstehenden Verfahren zu laden.Az elektromosenergia-tároló eszközt az alábbi eljárással kell feltölteni.
Die öffentlichen Auftraggeber laden eine Anzahl von Bewerbern ein, die zumindest der Mindestzahl an Bewerbern entspricht.Az ajánlatkérő szervnek legalább a minimális létszámnak megfelelő számú részvételre jelentkezőt kell meghívnia.
Heben, Fördern, Laden und Entladen von Halbleiterbarren (boules), Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, elektronischen integrierten Schaltungen und Flachbildschirmen.rudak, lapkák, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök és síkképernyős megjelenítők emelése, kezelése, berakodása vagy kirakodása.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Entladenkirakás
Ladenketteüzletlánc
Ladenöffnungszeitennyitvatartási idő
abladenkirakodik
aufladenfelrak
Entladen der BatterieAz akkumulátor kisütése
Fernladen von Programmenletöltés
Voll aufgeladene BatterieTeljesen feltöltött akkumulátor
Datei (XX) wurde nicht hochgeladenA(z) (XX) fájl nem került feltöltésre
verladen in … (Verladeort)feladási helye: … (feladás helye)
Verladen auf die TransportmittelSzállítóeszközbe rakodás
die umzuladende Menge nach Arten;az átrakni szándékozott mennyiség tonnában, fajonkénti bontásban,
Verladen der ausgeworfenen Fraktionen.A kidobott frakciók átrakodása.
Herstellung von Büro- und LadenmöbelnIrodabútor gyártása
Entladen des elektrischen EnergiespeichersAz elektromosenergia-tároló eszköz kisütése
unbeladenes Fahrzeug in fahrbereitem Zustand,terheletlen jármű a szokásos menetkész állapotban,