"Lösungsmittel" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Lösungsmitteloldószer

Beispieltexte mit "Lösungsmittel"

Neopren, NBR (Nitrilkautschuk) oder PVC), resistent gegen Mineralöle oder Lösungsmittel.Neoprén, NBR (nitrilkaucsuk) vagy PVC, amely ellenálló az ásványolajok vagy az oldószerek hatásával szemben.
Druckempfindlicher Silikonklebstoff in einem Copoly(Dimethylsiloxan/Diphenylsiloxan)-Harz enthaltendem LösungsmittelSzilikonalapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben
sie ohne chemische Lösungsmittel produziert oder aufbereitet werden undelőállításuk vagy elkészítésük kémiai oldószerek használata nélkül történt; és
flüchtige halogenierte Lösungsmittel nach dem Verfahren des Anhangs XI;az illékony halogénezett oldószerek meghatározása a XI. melléklet szerinti módszerrel;
Extrakte (Erdöl), leichtes Vakuum Gasöl Lösungsmittel (CAS-Nr. 91995-78-7)Könnyű vákuumgázolaj-oldószerrel kapott kivonatok (kőolaj) (CAS-szám 91995-78-7)
Insgesamt sind die Oberflächen mindestens viermal mit Lösungsmittel zu reinigen.A felületeket összesen legalább négyszer kell megtisztítani az oldószer segítségével.
Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff, mikroverkapselt, in einem Lösungsmittel dispergiertKétkomponensű epoxidgyanta ragasztó mikrokapszulákban, oldószerben diszpergálva
Das Lösungsmittel durch Destillieren in einem Rotationsverdampfer bei 30 °C im Vakuum eindampfen.Desztillációval párologtassa el az oldószert egy rotációs bepárlóban, 30 °C-on, vákuumban.
Kabel aus cellulosischer Faser in einem organischen Lösungsmittel gesponnen (Lyocell), für die Papierindustrie [1]Szerves oldószerben (Lyocell) fonással előállított, cellulózszálból készült fonókábel, papíripari felhasználásra [1]

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatischLakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás;
Lösungsmittel: Ethanol-Wasser-Gemisch (ca. 60/40 Gew. %)Oldószer: etanol–víz elegy (kb. 60/40 tömegszázalék)
Lösungsmittelgemisch aus Hexan/Diethylether (87:13, V/V).Hexán/dietil-éter oldószerkeverék (87:13, v/v).
Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDesztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt;
in einem Druckfarbenöl-Lösungsmittel (weißes Mineralöl)tintaolaj (fehér ásványi) oldószerben
Destillate (Kohle), flüssige Lösungsmittelextraktion, primärDesztillátumok (kőszén), oldószeres folyadék extrakció, primér;
Mittlere Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDesztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt középbenzin;
regenbogenfarbig irisierende Untergrundeinfärbung (lösungsmittelempfindlich)Szivárványszínű háttér (oldószerre érzékeny);
Extrakte (Erdöl), schwer, Naphtha, Lösungsmittelextraktion, bleicherdebehandeltExtraktumok (ásványolaj), nehéz oldószerbenzin, derített;
Kohlenwasserstoffe, wasserstoffbehandelte leichte Naphthadestillate, LösungsmittelraffinationSzénhidrogének, hidrogénezett könnyű benzin desztillátumok, oldószeres finomítás;