"Kostenrechnung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Kostenrechnungköltségszámítás

Beispieltexte mit "Kostenrechnung"

Entwicklung von Diensten im Bereich Kostenrechnung für die Mitglieder der Erzeugerorganisation.költségelszámolási szolgáltatások kidolgozása a termelői szervezet tagjai számára.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Für die Jahre 2002 und 2003 lagen Kostenrechnungsdaten vor.A 2002. és 2003. évekre vonatkozóan rendelkezésre álltak a költségelszámolási adatok.
der Anwendung der üblichen Kostenrechnungspraxis einzelner Begünstigter;az egyes kedvezményezettek szokásos számviteli gyakorlatának alkalmazása;
einen begünstigtenspezifischen Ansatz, der an beglaubigte oder überprüfbare historische Daten des Begünstigten oder an dessen gewöhnliche Kostenrechnungsverfahren anknüpft.kedvezményezettenkénti megközelítés, a kedvezményezett tanúsított vagy ellenőrizhető korábbi adataira vagy szokásos költség-elszámolási gyakorlataira való hivatkozással.