"Kooperation" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Kooperationkooperáció

Beispieltexte mit "Kooperation"

Kooperation und Erfahrungsaustausch zwischen AS-StellenAz alternatív vitarendezési fórumok közötti együttműködés és tapasztalatcsere
Kooperation innerhalb des Wissensdreiecks, aus der innovative Produkte, Dienstleistungen und Verfahren hervorgehen.innovatív termékeket, szolgáltatásokat és folyamatokat eredményező együttműködés a tudásháromszögön belül.
Europäische Vereinigung für KooperationEurópai Együttműködési Szövetség
Kooperation und Clusterbildung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)Kísérleti projekt – A belső piac egységesítése – Kis- és középvállalkozások (kkv) együttműködésének és klaszterképzésének kísérleti projektje
Kooperation und Koordination aller relevanten Behörden auf gesamtstaatlicher und lokaler Ebene.Biztosítani kell az illetékes hatóságok közötti együttműködést és koordinációt országos és helyi szinten egyaránt.
Kooperation mit der Öffentlichkeit und dem dritten Sektor;adott esetben készség a lakossággal és a harmadik ágazatokkal való kapcsolatfelvételt és együttműködést célzó konkrét intézkedések megtételére;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

KooperationspartnerEgyüttműködő partner
Kooperationsabkommenegyüttműködési megállapodás
Kooperationsverfahrenegyüttműködési eljárás
Golf-KooperationsratÖböl-menti Együttműködési Tanács
Kooperationsabkommen (EU)együttműködési megállapodás (EU)
Kooperationsprojekte und PartnerschaftsprogrammeEgyüttműködésen alapuló projektek és partnerségi programok
Staaten des Golf-KooperationsratsGCC-országok
Förderung von Kooperationspartnerschaften;az együttműködési partnerségek támogatása;
Kooperationsvereinbarungen gemäß Absatz 7 geschlossen wurden;létrejöttek a (7) bekezdés szerinti együttműködési megállapodások;
Kooperationstätigkeiten zur Förderung der nuklearen Sicherheit undegyüttműködési tevékenységek a nukleáris biztonság előmozdítása terén; másrészről
die dem Kooperationsrat vorgelegten Unterlagen,az együttműködési tanácsnak benyújtott dokumentumok,
Beschluss Nr. 1/2013 des Kooperationsrates EU–IrakAz EU–Irak Együttműködési Tanács 1/2013 határozata
Dies umfasst u. a. die folgenden Kooperationsbereiche:Ez többek között az együttműködés alábbi területeire terjed ki:
Im Kooperationsprogramm wird ferner Folgendes benannt:Az együttműködési program azonosítja továbbá a következőket:
Inhalt, Annahme und Änderung der KooperationsprogrammeAz együttműködési programok tartalma, elfogadása és módosítása
Teilnahme an grenzüberschreitenden KooperationsprojektenRészvétel transznacionális együttműködési projektekben
von Kooperations- und Förderprogrammen für Drittländer,együttműködési és támogatási programok a harmadik országok részére,