"Konsortium" auf Ungarisch


Konsortiumkonzorcium


Beispieltexte mit "Konsortium"

Zu diesem Zweck schließt sie eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Konsortium.E célból finanszírozási megállapodást köt a Konzorciummal.
Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarungen mit dem Konsortium.E célból a főképviselő megköti a szükséges megállapodásokat a Konzorciummal.
Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.a közbeszerzést konzorciumnak ítélték-e oda.
Angabe, ob die Konzession an ein Konsortium vergeben wurde.a koncessziót konzorciumnak ítélték-e oda.
Das Konsortium nimmt diese Aufgabe unter der Verantwortung des Hohen Vertreters wahr.A Konzorcium ezt a feladatot a főképviselő ellenőrzése mellett végzi.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Mittlerweile sind dem Konsortium über 60 unabhängige europäische Reflexionsgruppen beigetreten.Elindulása óta több mint 60 független európai szellemi műhely csatlakozott a Konzorcium hálózatához.
Alle Studierenden werden zur Teilnahme an den vom Konsortium organisierten Konferenzen und Seminaren eingeladen.Valamennyi hallgató meghívást kap a Konzorcium által szervezett konferenciákra és szemináriumokra.
Angabe, ob der Auftrag an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konsortium oder andere) vergeben wurde.tájékoztatás arról, hogy a szerződést gazdasági szereplők egy csoportjának (közös vállalkozás, konzorcium vagy egyéb vállalkozói csoport) ítélték-e oda.
Das Konsortium verfügt weder über unabhängige finanzielle Ressourcen noch über die rechtliche Befugnis, sonstige Mittel zu beschaffen.A Konzorciumnak nincsenek az Uniótól független anyagi forrásai, sem egyéb adományok gyűjtésére való törvényes felhatalmazása.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

die interne Organisation des Konsortiums;a konzorcium belső szervezete;
Alle Strategiepapiere werden auf der Website des Konsortiums veröffentlicht.Az összes szakpolitikai dokumentumot közzéteszik a Konzorcium honlapján.
Die Strategiepapiere werden Themen aus dem Bereich des Mandats des Konsortiums behandeln.A szakpolitikai dokumentumok a Konzorcium megbízatásának keretébe tartozó témákkal foglalkoznak.
Förderung eines themenbezogenen Ad-hoc-Dialogs zwischen den Reflexionsgruppen des Konsortiums und dem EAD;a Konzorciumhoz tartozó szellemi műhelyek és az EKSZ közötti ad hoc témaspecifikus párbeszéd előmozdítása.
Die Veröffentlichungen des Konsortiums werden gefördert und durch spezifische historische Aufzeichnungen unterstützt.A Konzorcium kiadványait külön archivált bejegyzések fogják népszerűsíteni és támogatni;
Das mit dem Projekt betraute Konsortium ist für Webhosting, Webdesign und die technische Pflege der Website verantwortlich.A Konzorcium irányítja a projektet, továbbá gondoskodik a tárhelyről, valamint a honlap szerkesztéséről és karbantartásáról;
Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage regelmäßiger Berichte des Konsortiums über die Durchführung dieses Beschlusses.A főképviselő a Konzorcium által készített rendszeres jelentések alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról.