"Konkurs" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Konkurscsőd

Beispieltexte mit "Konkurs"

den Schuldenerlass für von einem Konkurs betroffene Unternehmer vor.a fizetésképtelen vállalkozók adósságainak elengedése.
Die Vereinbarungen sind selbst bei Konkurs oder Insolvenz der Gegenpartei in allen relevanten Rechtsräumen rechtswirksam und rechtlich durchsetzbar;valamennyi irányadó joghatóság előtt érvényesek és érvényesíthetők akkor is, ha a partner fizetésképtelenné válik, vagy vele szemben felszámolást kezdeményeznek;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Zivilkonkursszemélyi csőd
Konkursmassecsődtömeg
Konkursverfahrencsődeljárás
Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,csődeljárásra, kényszeregyezségre és hasonló eljárásokra;
Dies kann zu Konkursen oder Betriebsstilllegungen führen.Ez csődhöz vagy az üzleti tevékenység befejezéséhez vezethet.
Die Tatsache, dass sich das NAC derzeit in einem Konkursverfahren befindet, wird zur Untermauerung dieser Aussage herangezogen.A hatóságok ezt az állítást azzal támasztják alá, hogy a NAC ellen jelenleg csődeljárás van folyamatban.
Unternehmer abzuhalten, die entweder vor oder nach der Einleitung des Konkursverfahrens nicht redlich oder bösgläubig gehandelt haben;a csődeljárás kezdete előtt vagy után tisztességtelenül vagy rosszhiszeműen eljáró vállalkozók visszatartása;