"Kobalt" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Kobaltkobalt

Beispieltexte mit "Kobalt"

Legierungen, die mindestens 75 Gew.-% Eisen, Kobalt oder Nickel enthalten,Legalább 75 tömegszázalék vas, kobalt vagy nikkel tartalom;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

kobaltblaukobaltkék
Kobalt(II)-sulfat, Monohydrat und/oder Heptahydratkobalt-szulfát, monohidrát és/vagy heptahidrát
aus Erzen erschmolzene Kupfer-, Nickel- und Kobaltmatten (Abschnitt XV).bármilyen kiolvasztási eljárással nyert réz-, nikkel- vagy kobalt-szulfid fémkeverék (XV. áruosztály).
Fakultativ: Gesamt-Kobalt (Co) durch (einen) zugelassene(n) Chelatbildner chelatisiert“Nem kötelező: Az engedélyezett kelátképző vegyületekkel kelátot képező összes kobalt (Co)”