"Klausel" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Klauselzáradék

Beispieltexte mit "Klausel"

Klausel „versandt aus“Az „ott feladott” kitétel
Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungKontrollált, gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezés hatálya alá tartozó értékpapírosítás
Die Lieferverträge enthalten eine Klausel in Bezug auf die Unter-/Überproduktion von Euro-Banknoten.Az árubeszerzési megállapodásoknak rendelkezniük kell az eurobankjegyek előállítási többletéről/hiányáráról.
In den Lieferverträgen ist eine Klausel über eine Vertragsstrafe (oder eine sonstige geeignete Form des Ausgleichs) vorgesehen.Az árubeszerzési megállapodásoknak kötbérre (vagy bármely egyéb, a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségre vagy szavatossági jogra) vonatkozó kikötést kell tartalmazniuk.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Missbrauchsklauseltisztességtelen szerződési feltétel
Vertragsklauselszerződési feltétel
Schiedsklauselválasztottbírósági kikötés
Sperrklauselmandátumszerzési küszöb
Schutzklauselvédzáradék
DATENSCHUTZ UND UNBERÜHRTHEITSKLAUSELADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK
Bedingungen für die Ausübung der Fangtätigkeiten — AusschließlichkeitsklauselA halászati tevékenységek végzésének feltételei – Kizárólagossági záradék
beglaubigte Kopie des Urteils zusammen mit der Vollstreckungsklausel;az ítélet hitelesített másolata a végrehajtását elrendelő határozattal együtt,
Artikel 17 Absatz 2 (Souveränitätsklausel oder humanitäre Gründe):17. cikk (2) bekezdés (szuverenitási záradék vagy humanitárius okok):
Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen TilgungsanreizesFeljebb lépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző
Wortlaut der die Angaben zum Versorgungsnetz betreffenden Vertraulichkeitsklauseln.Jogi szöveg, amely a közüzemi hálózattal kapcsolatos információkra vonatkozó titoktartási rendelkezéseket fogalmazza meg.
eine Ausschließlichkeitsklausel im Zusammenhang mit der Regelung gemäß Absatz 5.az (5) bekezdésben előírt szabályhoz kapcsolódó kizárólagossági záradék.
Die Inanspruchnahme der Ausweichklausel wird jedenfalls als gerechtfertigt betrachtet, wennA Hatóság mindenképpen indokoltnak tekinti a mentesítési záradék alkalmazását a következő esetekben:
Die diesbezüglichen Verpflichtungen könnten sich in Konzessionserfüllungsklauseln widerspiegeln.A vonatkozó kötelezettségeket a koncessziós szerződés záradékai is tükrözhetik.