"Kenntnis" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Kenntnistudomás

Beispieltexte mit "Kenntnis"

Kenntnis der Verfahren zum Versiegeln von Luftfahrzeugen, wenn auf die zu schulende Person anwendbar,“.a légi jármű zárjellel való ellátására vonatkozó eljárások ismerete, ha releváns a képzendő személy szempontjából;”.
Sie setzt die ersuchte Behörde davon in Kenntnis.A megkereső hatóság értesíti erről a megkeresett hatóságot.
Er setzt den Präsidenten des Gerichtshofs davon in Kenntnis.Erről tájékoztatja a Bíróság elnökét.
Die zuständigen Behörden setzen einander hiervon in Kenntnis.Az illetékes hatóságoknak erről tájékoztatniuk kell egymást.
Er/Sie setzt den Verwaltungsrat der Agentur darüber in Kenntnis.Az ilyen döntésekről az Igazgatási Tanácsot értesítenie kell.
Er setzt den Verwaltungsrat des Übersetzungszentrums davon in Kenntnis.Erről tájékoztatja a Központ igazgatótanácsát.
Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission von diesen Änderungen in Kenntnis.A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen módosításokról.
Der zuständige Anweisungsbefugte setzt das OLAF unverzüglich von Betrugsverdachtsfällen in Kenntnis.A illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő csalásgyanús esetekről haladéktalanul értesíti az OLAF-ot.
angemessene Kenntnis der Bewertung von Sicherheiten;a biztosítékok értékbecslésének megfelelő ismerete;
unverzüglich die zuständige Behörde in Kenntnis zu setzen;azonnal tájékoztassák az illetékes hatóságot;
angemessene Kenntnis der ethischen Standards im Geschäftsleben;az üzleti etikai normák megfelelő ismerete;
angemessene Kenntnis des Marktes in dem einschlägigen Mitgliedstaat;az érintett tagállam piacának megfelelő ismerete;
Die Kommission wird von solchen Genehmigungen in Kenntnis gesetzt.“Az ilyen engedélyek kiadásáról tájékoztatni kell a Bizottságot.”;
angemessene Kenntnis der Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern;az ingatlan-nyilvántartás felépítésének és működésének megfelelő ismerete;
angemessene Kenntnis und Verständnis des Verfahrens des Immobilienerwerbs;az ingatlan-adásvételi folyamat megfelelő és értő ismerete;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Erkenntnisfelismerés
Menschenkenntnisemberismeret
Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisseismeretterjesztés
Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Auditverfahren;az ellenőrzési technikák ismerete és az e téren szerzett tapasztalat;
Bestehende Kenntnisse und SchutzrechteMeglévő információk és jogok
Neue Erkenntnisse und neue TechnologienÚj ismeretek és technológiák
durch Übergabe gegen Empfangsbekenntnis,személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében;
Schlussfolgerungen aus den PrüferkenntnissenA hitelesítés eredményeire vonatkozó következtetés levonása
Internet-Kenntnisse: Einrichten einer Webseite,internetes ismeretek honlap elkészítésére,
Qualifikation, Berufserfahrung und SprachkenntnisseSzint, szakmai tapasztalat és nyelvismeret
elektrotechnische und steuerungstechnische Grundkenntnisseelektrotechnikai és vezérléstechnikai alapismeretek