"Kaffee" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Kaffeekávé

Beispieltexte mit "Kaffee"

Zubereitungen auf der Grundlage von KaffeeKávén alapuló készítmények
Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten aus KaffeeKávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú készítmények
Zubereitungen auf der Grundlage von Auszügen, Essenzen und Konzentraten oder auf der Grundlage von KaffeeKávé alapanyagból, vagy kávé kivonatból, -eszenciából, -koncentrátumból előállított készítmények
Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzTea, kávé feldolgozása
Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen GetränkenKávéfőző és más, kávé és más forró ital készítésére szolgáló készülék
Auszüge, Essenzen und Konzentrate mit einem Gehalt an aus Kaffee stammender Trockenmasse von 95 GHT oder mehrKivonat, eszencia vagy koncentrátum legalább 95 tömegszázalék kávéalapú szárazanyag-tartalommal
Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen Getränken, nicht für HaushalteNem háztartási presszókávéfőző és más, kávé és forró ital készítésére szolgáló készülék

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Bergkaffeearab kávé
Bohnenkaffeeszemes kávé
Gerstenkaffeeárpakávé
kaffeebraunkávébarna
Kaffeeexportkávéexport
Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen;kávéhéj és burok;
Kaffeemittel mit beliebigem Kaffeegehaltbármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé
Kaffee, auch geröstet oder entkoffeiniert;Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is;
Kaffee-, Tee- und Mate-Auszüge (Position 2101);kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat (2101 vtsz.);
TEE, KAFFEE, KRÄUTERTEES UND KAKAOKÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK
Elektrische Kaffeemaschinen und Teemaschinen für den Haushalt (einschließlich Perkolatoren)Háztartási elektromos kávé- vagy teafőző (beleértve a presszókávéfőzőgépet is)
Geröstete Zichorie und andere Kaffeemittel (einschließlich Extrakte, Essenzen und Konzentrate)Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
Mühlen, Kaffeemaschinen und Geräte zum Öffnen und Verschließen von Behältnissen und VerpackungenDarálók, kávéfőző gépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus gerösteten Zichorien oder aus anderen gerösteten KaffeemittelnPörkölt cikória és más pörkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma
geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel:–– Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus:Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé:––  kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
aus gerösteten Zichorien––– ate aus gerösteten Zichorien oder aus anderen gerösteten Kaffeemitteln:Pörkölt cikóriából––– örkölt pótkávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma: