"Israel" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

IsraelIzrael

Beispieltexte mit "Israel"

B. Schreiben des Staates IsraelB. Izrael Állam levele
Luftfahrtunternehmen des Staates Israel.Izrael Állam légi fuvarozói.
In Teil 2 erhält der Eintrag zu Israel folgende Fassung:a 2. részben az Izraelre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő sorok lépnek:
Daher kann Israel Konformitätsbescheinigungen ausstellen.Izrael így jogosult megfelelőségi tanúsítványokat kibocsátani.
Daher konnten sie nicht von der Ausweitung der Maßnahmen auf Israel ausgenommen werden —Ezért az Izraelre kiterjesztett intézkedések alól nem menthetők fel,
Drei von ihnen gaben an, noch nie PET-Folien aus Brasilien oder Israel eingeführt zu haben.arról, hogy soha nem importáltak PET-fóliát sem Brazíliából, sem Izraelből.
Die Kommission hat diese Informationen und die epidemiologische Situation in Israel einer Bewertung unterzogen.A Bizottság ezekről az információkról és az izraeli járványügyi helyzetről értékelést végzett.
Die beiden anderen Einführer erklärten, im UZ keine indischen PET-Folien aus Brasilien oder Israel eingeführt zu haben.A másik két importőr kijelentette, hogy nem importáltak indiai PET-fóliát Brazíliából vagy Izraelből a vizsgálati időszakban.
Den amtlichen indischen Ausfuhrdaten zufolge war ein kontinuierlicher Anstieg der Ausfuhren aus Indien nach Israel zu verzeichnen.A hivatalos indiai exportadatok egyre növekvő exportot mutatnak Izraelbe Indiából.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Israeliizraeli
nachstehend „Israel“ genannt,a továbbiakban: Izrael,
HS- oder israelischer Code [1]HR- illetve izraeli kód [1]
Gebiet Israels innerhalb folgender Grenzen:Izrael alábbi határokon belüli területe:
im Fall eines Luftfahrtunternehmens Israels:izraeli légi fuvarozók esetében:
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis odera Bacillus thuringiensisisraelensis alfaj, vagy
entlang der israelisch-ägyptischen Grenze bis zum Breitengrad 31° 06′ Naz izraeli-egyiptomi határ dél felé húzódó része, a 31° 06′ északi szélességi fokig,
Es werden Vertreter aus Ägypten, Irak, Israel, Libanon und Syrien eingeladen.Meghívást kapnak Egyiptom, Irak, Izrael, Libanon és Szíria képviselői.
Gebiet Israels innerhalb folgender Grenzen in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza:Izraelnek az alábbi határok közé eső térsége az erősen patogén madárinfluenzával összefüggésben: