"Iran" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

IranIrán

Beispieltexte mit "Iran"

Islamische Republik IranIráni Iszlám Köztársaság
geboren am 5. Januar 1963 in Teheran, IranSzületett: 1963. január 5., Teherán, Irán
zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iranaz Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
Alternativadresse: No. 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teheran, IRANVagy: No.52 North Kheradmand Avenue (a 6th Alley sarkán) Teherán, IRÁN
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iranaz Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról
Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak, Iran.Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.
Tochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars Iran CompanyA Petropars Iran Company nevű, jegyzékbe vett szervezet leányvállalata.
War an der Beförderung militärischer Fracht, einschließlich verbotener Fracht aus Iran beteiligt.Az IRISL részt vett katonai jellegű áru - így többek között tiltott áru - Iránból történő szállításában is.
Export Development Bank of Iran (EDBI) (einschließlich aller Niederlassungen und Tochterunternehmen)Export Development Bank of Iran (EDBI) (beleértve minden fiókot és leányvállalatot)
Der Rat hat am 26. Juli 2010 den Beschluss 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran [1] erlassen.A Tanács 2010. július 26-án elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot [1].
Der Rat hat am 23. März 2012 die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran erlassen.A Tanács 2012. március 23-án elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendeletet.
Aktivitäten der Zusammenarbeit außerhalb der öffentlichen Entwicklungshilfe (Asien, Zentralasien, Irak, Iran und Jemen)A hivatalos fejlesztési segélytől eltérő együttműködési tevékenységek (Ázsia, Közép-Ázsia, Irak, Irán és Jemen)
In den Anhängen VI und VIa sind auch Schlüsselausrüstung und -technologie für die petrochemische Industrie in Iran aufgeführt.A VI. és a VIA. melléklet tartalmazza továbbá az iráni petrolkémiai ipar számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Iraneriráni
TiranaTirana
Irano Misr Shipping Company erbringt als Vertreterin von IRISL in Ägypten wesentliche Dienstleistungen für die IRISL.Az Irano Misr Shipping Company az IRISL egyiptomi képviselőjeként alapvető szolgáltatásokat nyújt az IRISL-nek.
Unterstützt die Regierung Irans.Pénzügyi támogatást nyújt az iráni kormánynak.
Geboren am 30.9.1953, iranischer Staatsangehöriger.Születési idő: 1953.9.30. Iráni állampolgár.
an eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oderi. bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére; vagy
Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan/Iran aufhalten.feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni/iráni határvidék.
Grenzflächenaktive Zubereitung, 2-Ethylhexyloxymethyloxiran enthaltendtilhexiloximetiloxiránt tartalmazó felületaktív készítmény
Tochtergesellschaft (zu 100 %) der National Iranian Oil Company (NIOC).A National Iranian Oil Company (NIOC) leányvállalata (100 %)
Staatliches Unternehmen, das Finanzmittel für die Regierung Irans bereitstellt.Állami tulajdonban lévő és államilag működtetett szervezet, amely pénzügyi forrásokat biztosít az iráni kormánynak.