"Interessengruppe" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Interessengruppeérdekcsoport

Beispieltexte mit "Interessengruppe"

Eine Interessengruppe kann sich aus Mitgliedern der drei Gruppen des Ausschusses zusammensetzen.Egy-egy kategória a Bizottság három Csoportjának tagjaiból állhat.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ein Mitglied darf nicht mehreren Interessengruppen gleichzeitig angehören.Egy tag egyidejűleg csak egyetlen kategóriához tartozhat.
Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht die Standpunkte der einschlägigen Interessengruppen.A bizottsági jelentés figyelembe veszi az érdekeltek szempontjait.
aus anderen von der GFP betroffenen Interessengruppen (z.B. Umweltorganisationen und Verbrauchergruppen).a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjai (például környezetvédelmi szervezetek és fogyasztói csoportok).
Unterstützung der Vertretungsorganisationen von KMU und gesellschaftlichen Interessengruppen bei NormungstätigkeitenA szabványosítás terén a kkv-kat és az érdekelt társadalmi csoportokat képviselő szervezeteknek nyújtott támogatás
Bei der Anwendung dieser Verordnung sollte die Kommission alle relevanten Interessengruppen anhören, einschließlich Vertretungsorganisationen von KMU.E rendelet alkalmazása során a Bizottságnak az összes érintett féllel konzultációt kell folytatnia, beleértve a kkv-kat képviselő szervezeteket is.
Die regionalen Beiräte setzen sich aus Vertretern des Fischereisektors und anderer von der Gemeinsamen Fischereipolitik betroffener Interessengruppen zusammen.A regionális tanácsadó testületeket a halászati ágazat és a közös halászati politika egyéb érdekcsoportjainak képviselőiből áll.
Europäische und nationale Organisationen, die den Fischereisektor und andere Interessengruppen vertreten, können den beteiligten Mitgliedstaaten Mitglieder vorschlagen.A halászati ágazatot képviselő európai és nemzeti szervezetek, valamint egyéb érdekcsoportok jelölteket javasolhatnak az érintett tagállamoknak.