"Inflation" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Inflationinfláció

Beispieltexte mit "Inflation"

Verwendung eines Ersatzes für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach sehr hoher InflationA vélelmezett bekerülési érték alkalmazása komoly hiperinfláció után
Produkte mit Bindung an die Inflation in Frankreich und das Sparbuch A („livret A“) der Kategorie 2A,a francia inflációval indexált termékek és a „2A” kategóriába tartozó „Livret A”,
Produkte mit Bindung an die Inflation in Frankreich und das Sparbuch A („livret A“) der Kategorie 2A; undfrancia inflációval indexált termékek és a „2A” kategóriába tartozó livret A; és

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Inflationsrate in Frankreich oder Inflationsrate im Euro-Währungsgebiet oder Differenz zwischen beidenFrancia inflációs vagy euróövezeti inflációs indexek vagy ezen indexek közötti különbözet
Im nominellen, risikolosen Zinssatz ist die Inflationswirkung enthalten.A névleges kockázatmentes kamatláb tartalmazza az infláció hatását.
Erstmalige Anwendung - Ausgeprägte Hochinflation und Beseitigung der festen Zeitpunkte für ErstanwenderElső alkalmazás – Komoly hiperinfláció és az első alkalmazókra vonatkozó rögzített határidők megszüntetése
Die in der ursprünglichen Verordnung festgestellte Schadensbeseitigungsschwelle wurde inflationsbereinigt.Az eredeti rendeletben megállapított, a kár megszüntetéséhez szükséges szintet az infláció tekintetében kiigazították.
D27 Die Währung eines Hochinflationslandes ist einer ausgeprägten Hochinflation ausgesetzt, wenn sie die beiden folgenden Merkmale aufweist:A hiperinflációs gazdaság pénzneme komoly hiperinflációnak van kitéve, ha rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:
Zur Berechnung des entsprechenden, für die versicherungsmathematischen Berechnungen erforderlichen inflationsbereinigten Zinssatzes wird ein geeigneter Verbraucherpreisindex verwendet.A biztosításmatematikai számításokhoz szükséges reálkamatláb kiszámításához megfelelő fogyasztóiár-indexet kell használni.