"Indien" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

IndienIndia

Beispieltexte mit "Indien"

Luftfahrtunternehmen aus IndienIndia légi fuvarozói
Indien ist mit Abstand der weltweit größte Markt für DCD.India jelenti mindezidáig messze a világ legnagyobb DCD-piacát.
Indien hat jahrelang verschiedene Typen dieses Systems eingesetzt, wobei die jeweiligen Teilsysteme häufig geändert wurden.India e mechanizmus különböző típusait már régóta alkalmazza, gyakran változtatva az egyes almechanizmusokat.
Stage, Bangalore 560 008, IndienStage, Bangalore 560 008, India
Ausfuhren aus der VR China nach IndienA Kínai Népköztársaságból Indiába irányuló exportok
Kooperierender ausführender Hersteller in IndienAz indiai együttműködő exportáló termelő
Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, Neu-Delhi — 110 003, Indien„Ester Industries Limited”, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part – I, New Delhi – 110 003, India
Weil diesem Unternehmen keine MWB gewährt wurde, beruht sein Normalwert auf Daten aus dem Vergleichsland Indien.Mivel ez a vállalat nem részesült piacgazdasági elbánásban, a rendes értéke az Indiából mint analóg országból származó adatokon alapult.
zur Bewilligung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Bekleidung mit Ursprung in der Republik Indienaz Indiai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek kvótái közötti átcsoportosítások engedélyezéséről
zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Seilen aus synthetischen Chemiefasern mit Ursprung in Indienaz Indiából származó, műszálas kötél behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről
Marktanteil der Einfuhren aus Indien [20]Az Indiából származó behozatalok piaci részesedése [20]
In dem Antrag war ein weiterer Hersteller in Indien genannt.A kérelemben megemlítettek egy másik indiai termelőt.
Die Türkei ist vor Indien der zweitgrößte Ausführer nach der VR China.A KNK után Törökország a második legnagyobb exportőr, őt pedig India követi.
Vor allem in Indien nimmt die Herstellung von Diabetes-Medikamenten nämlich zu.Ez az antidiabetikus gyógyszerek, főleg Indiában folytatott termelésének növekedéséből ered.
Die Republik Indien beantragte am 8. Juni 2004 eine Übertragung zwischen Kategorien.Az Indiai Köztársaság 2004. június 8-án kvóták közti átcsoportosítást kérelmezett.
Die Durchschnittspreise der Einfuhren aus Indien liegen etwas unter den Durchschnittspreisen der Unionshersteller.Ugyanezen időszak alatt az indiai behozatalok átlagárai némileg alatta maradtak az uniós gyártók átlagárainak.
Die ausführenden Hersteller in Indien und Indonesien werden von chinesischen ausführenden Herstellern kontrolliert.áló termelői a kínai exportáló termelők irányítása alatt állnak.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Pakistan, Indien, Bangladesch, Malediven, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.Pakisztán, India, Banglades, Maldív-szigetek, Sri Lanka, Nepál, Bhutan.
Das Unternehmen hat weder im UZ noch davor jemals PET-Folien aus Indien bezogen.A cég soha sem vásárolt PET-fóliát Indiából, sem a VI alatt, sem azt megelőzően.
MITARBEITENDE AUSFÜHRENDE HERSTELLER IN INDIEN, DIE NICHT IN DIE STICHPROBE EINBEZOGEN WURDENA MINTÁBAN NEM SZEREPLŐ INDIAI EGYÜTTMŰKÖDŐ EXPORTÁLÓ GYÁRTÓK
Legt ein ausführender Hersteller in Indien der Kommission ausreichende Beweise dafür vor, dass erHa bármilyen új exportáló gyártó Indiában elégséges bizonyítékot szolgáltat a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy:
Die Kommission unterrichtete die Behörden Indiens, Brasiliens und Israels über die Einleitung der Untersuchung.A Bizottság értesítette India, Brazília és Izrael hatóságait a vizsgálat megindításáról.
Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.Ugyanezek az exportőrök és importőrök Thaiföldet, Indiát és Indonéziát javasolták alkalmasabb analóg országnak.
Vorbereitende Maßnahme — Austausch mit Indien im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im WissenschaftsbereichElőkészítő intézkedés – Üzleti és tudományos cserék Indiával