"Hochschule" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Hochschule"

Hochschule EsslingenEsslingeni főiskola
Rektor der Staatlichen Pädagogischen Hochschule Minsk.A Minszki Állami Pedagógiai Egyetem rektora.
Rektor der Staatlichen Hochschule für Informatik und Radioelektronik Minsk.A Minszki Állami Informatikai és Rádióelektronikai Egyetem rektora.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Fachhochschulefőiskola
Hochschuleinrichtungen und Forschungsinstituten,felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek;
Aufschlüsselung des Budgets nach Unternehmen, Forschungszentren, Hochschulen:Adjon részletezést a cégek, kutatóközpontok és egyetemek költségvetéséről:
Jeder KIC müssen mindestens eine Hochschuleinrichtung und ein Privatunternehmen angehören."Minden TIT-ben legalább egy felsőoktatási intézménynek és egy magáncégnek részt kell vennie.”;
Technologietransfer und Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen, vor allem zugunsten von KMUTechnológiatranszfer és az egyetemek-vállalatok közötti együttműködés, amelynek előnyeiből elsősorban a kkv-k részesülnek
Anzahl der Hochschuleinrichtungen in Partnerländern, die an Maßnahmen für Mobilität und Zusammenarbeit teilnehmenA mobilitási és együttműködési i cselekvésekben részt vevő partnerországbeli felsőoktatási intézmények száma
Sie ist auch ein Schlüsselfaktor für die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungszentren und Unternehmen.Kulcsszerepet játszik a különböző országok egyetemi kutatóhelyei, kutatóközpontjai és vállalkozásai közötti együttműködés szempontjából is.
die öffentlichen, nicht gewinnorientierten Forschungs- oder Hochschuleinrichtungen für ihre Dienstleistungen ein marktübliches Entgelt erhaltenKapnak-e állami, non-profit kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézmények piaci árnak megfelelő anyagi ellenszolgáltatást az általuk nyújtott szolgáltatásokért?
Bauleistungen für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen, Schulen und Hochschulen sowie Verwaltungsgebäuden;kórházak, sportlétesítmények, szabadidős és szórakoztató létesítmények, iskolák és felsőoktatási épületek, illetve közigazgatási rendeltetésű épületek építési munkái;