"Heimat" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Heimatszülőföld

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Heimatkundehonismeret
heimatkundlichhonismereti
einen Wechsel der Heimatbasis.a hazai bázis változása.
Mindestruhezeit an der HeimatbasisMinimum pihenőidő a hazai bázison.
Mindestruhezeit außerhalb der HeimatbasisMinimum pihenőidő a hazai bázison kívül.
Ein Betreiber hat jedem Besatzungsmitglied eine Heimatbasis zuzuweisen.Az üzemben tartó a személyzet minden tagja számára kijelöl egy hazai bázist.
ORO.FTL.245 Aufzeichnungen über Heimatbasis, Flug- und Dienstzeiten und RuhezeitenORO.FTL.245. Feljegyzések a hazai bázisról, a repülési időkről, a szolgálatról és a pihenőidőkről
Elektronische Verkäufe nach Ursprung: Heimatland, im vorausgegangenen Kalenderjahr,elektronikus értékesítés származási hely szerint: saját ország az előző naptári évben,
Ausgenommen sind Transaktionen der Exklaven mit Gebietsansässigen der Heimatländer.Nem tartoznak ide az enklávék saját gazdaságuk rezidenseivel végzett gazdasági műveletei.