"Hartweizen" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Hartweizendurumbúza

Beispieltexte mit "Hartweizen"

Hartweizen hoher QualitätDurumbúza, kiváló minőségű
Hartweizen des KN-Codes 10011900;az 10011900 KN-kód alá tartozó durumbúza;
Grobgrieß und Feingrieß von HartweizenDurva őrlemény és dara keménybúzából
Überschreitung der Höchstfläche für HartweizenDurumbúza területének korlátozott túllépése
Kapitel 2 Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen2. fejezet Különleges minőségi támogatás durumbúzára
Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen (wenn nicht in 608 inbegriffen)Különleges minőségi támogatás durumbúzára (ha nem szerepel a 608. rovatban.)
Spezifische Qualitätsprämie für bewässerten Hartweizen (wenn nicht in 628 inbegriffen)Különleges minőségi támogatás öntözött durumbúzára (ha nem szerepel a 628. rovatban)
Anteil von Körnern, die das glasige Aussehen von Hartweizen verloren haben, von höchstens 27 %;a durumbúza maximum 27 %-os átlagos üvegesedési vesztesége („mitadinage”);
Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen gemäß Titel IV Kapitel 1 der genannten Verordnung;a rendelet IV. címének 1. fejezetében előírt durumbúzára vonatkozó különleges minőségi támogatás;
spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen gemäß Titel IV Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003;az 1782/2003/EK rendelet IV. cím 1. fejezetében a durumbúza minőségére megállapított különleges támogatás;
Für die Qualitätsprämie für Hartweizen kommen nur Hartweizensorten mit einem Index von mindestens 98 in Betracht.Csak a 98-as vagy ennél magasabb minőségi indexű durumbúza fajták jogosultak a különleges minőségű durumbúzára vonatkozó támogatásra.
Des weiteren ist festzulegen, wie eine Überschreitung der garantierten Höchstflächen für Hartweizen berechnet wird.A durumbúza maximális garantált területeire használandó túllépési számítási módot szintén meg kell határozni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Getreide (außer Hartweizen)Gabonafélék (a durumbúza kivételével)
Hartweizen, nicht zur AussaatDurumbúza, a vetőmag kivételével
Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais;közönséges búza, durumbúza, árpa és kukorica;
für Hartweizen, Gerste, Mais, Rohreis und Rindfleischa durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében
Weichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, Malzközönséges búza, árpa, kukorica, durva őrlemény és dara kemény búzából, zab és maláta
für Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais vom 1. November bis zum 31. Mai,a közönséges búza, a durumbúza, az árpa és a kukorica tekintetében november 1-jétől május 31-ig;
Die repräsentativen Sorten sind die am häufigsten zertifizierten Hartweizensorten.A jellemző fajtáknak a leginkább elismert durumbúza fajtáknak kell lenniük.
Insbesondere für Hartweizen, Eiweißpflanzen und Reis sollten bestimmte Bedingungen für Aussaat und Bewirtschaftung der Kulturen festgelegt werden.A szántóföldi növények vetését és művelését illetően bizonyos feltételeket meg kell határozni, különösen a durumbúzára, a fehérjenövényekre és a rizsre.
Die Mitgliedstaaten analysieren die Hartweizensorten anhand der nachstehenden Qualitätsparameter und weisen jedem Parameter die jeweilige Gewichtung zu:A tagállamok a következő minőségi mutatók szerint vizsgálják a durumbúza fajtákat, s a mutatókhoz a megfelelő súlyozást hozzászámítják: