"Handrad" auf Ungarisch


Handradkézikerék


Beispieltexte mit "Handrad"

Schmierung bei arretiertem Handrad möglich.A kenés a kézikerék reteszelt állapotában lehetséges.
Schmiernippel nicht bis zum Anschlag eingeschraubt, Handrad ist nicht geklemmt.A zsírzógomb nincs ütközésig becsavarva, a kézikerék nincs beszorítva.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Handraddeckela kézikerék fedele
Nachziehen des Handrades ohne HilfsmittelSegédeszköz nélkül húzza utána a kézikereket.
Durch Rechtsdrehen des Schmiernippels Arretieren des Handrades.A zsírzógomb jobbra forgatásával a kézikerék reteszelődik.
Hilfsmittel zur Erhöhung des Handraddrehmomentes sind nicht erlaubt.A kézikerék nyomatékának fokozására szolgáló segédeszközök használata nem engedélyezett.
Durch Drehen des Handrades (rechts, im Uhrzeigersinn) wird die Armatur geschlossen.A kézikerék elforgatásával (jobbra, az óramutató járásának irányába) a szerelvény zárul.
Bei geschlossener Armatur wird durch Linksdrehen (entgegen dem Uhrzeigersinn) des Handrades der auf dem Kegel befindliche Vorhubkegel angehoben.Ha a szerelvény zárt állásában a kézikereket balra (az óramutató járásával ellenkező irányba) forgatjuk, akkor ezáltal megemeljük a kúpon található elő-emelő kúpot.
Nachdem die Drücke, bis auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte angeglichen sind, kann die Armatur durch weiteres Drehen des Handrades geöffnet werden.Miután megtörtént a nyomások kiegyenlítése az alábbi táblázatban megadott értékekig, a szerelvényt ki lehet nyitni a kézikerék további forgatásával.