"Governance" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Governancekormányzás

Beispieltexte mit "Governance"

Förderung der Anwendung eines Kodex für die Corporate Governance.Elő kell segíteni a vállalatirányítási törvénykönyv végrehajtását.
Good Governance sowie duale Karrieren zu unterstützena jó kormányzás és a kettős karrier elősegítése;
Bestimmungen über die Governance des Finanzierungsinstruments;a pénzügyi eszköz irányítására vonatkozó rendelkezések;
Belfius wird auch seine Governance im Risiko- und Liquiditätsmanagement verbessern.A Belfius javítja a kockázat- és likviditáskezelés irányítását is.
Schwerpunkt ist die Governance der Nanotechnologie zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt.A társadalmi és a környezetvédelmi hozadék figyelembevétele a nanotechnológiai kutatások irányításában.
Ein zusätzlicher Beitrag sollte für das „Global Governance Programme“ des EHI vorgesehen werden.Kiegészítő hozzájárulást kell elkülöníteni az EUI globális kormányzási programjára.
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanA részletes architektúrára, az irányításra és a főtervre vonatkozó műszaki dokumentációk felsorolása
Auf der Basis adäquater Informationsrechte sollten Vergütungsregelungen daher im Rahmen der Corporate Governance angemessenen Kontrollen unterliegen.A díjazási rendszereket ezért megfelelő irányítási ellenőrzéseknek kell alávetni, megfelelő tájékozódási jogok alapján.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Erklärung, ob der Emittent der/den Corporate-Governance-Regelung(en) im Land seiner Gründung genügt.Nyilatkozat arról, hogy a kibocsátó teljesíti-e a bejegyzése országában érvényes vállalatirányítási rendszer követelményeit.
den Auswirkungen auf die Governance-Struktur der Einrichtung und auf ihre finanziellen und personellen Ressourcen.az adott szerv irányítási szerkezetére, valamint pénzügyi és emberi erőforrásaira gyakorolt hatást.
Förderung und Unterstützung von Good Governance im Sport und von dualen Karrieren von Sportlerinnen und Sportlern;a jó kormányzás ösztönzése és támogatása a sportban, valamint a sportolók kettős karrierjének támogatása;
Vorbereitende Maßnahme — Festlegung eines Governance-Modells für den Donauraum der Europäischen Union — Bessere und effizientere KoordinierungElőkészítő intézkedés – Az Európai Unió Duna-régiója irányítási modelljének meghatározása – Jobb és hatékonyabb koordináció
Alle VÜD-Dokumente zu Kroatien finden sich auf folgender Website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htmA Horvátországra vonatkozó, a túlzott hiány esetén követendő eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok a következő weboldalon találhatóak: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm