"Gold" auf Ungarisch


Goldarany


Beispieltexte mit "Gold"

Gold (einschließlich platiniertem Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder PulverMegmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor
Gold (einschließlich platinierten Golds), in Rohform oder als Pulver, zu nicht monetären ZweckenArany megmunkálatlanul, vagy por alakban, nem fizetőeszközként való felhasználásra (beleértve a platinával bevontat is)
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften; in der Regel Anlagegeschäfte mit Währungsreserven oder GoldFolyószámlák, repóügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek
EU-Flagge: Druck in Gold und Europa-BlauEU-lobogó: arany és európai kék színben nyomtatva;
Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.A „nemesfém” megnevezés az ezüstöt, az aranyat, és a platinát jelenti.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Mineralvorkommen, die Silber, Gold oder Platinoide enthalten.Olyan ásványlelőhelyek, amelyekben ezüst, arany és általában platinafélék vannak jelen.
Unter Nichtwährungsgold fällt jegliches Gold außer Währungsgold.A nem monetáris arany tételbe tartozik minden arany, a monetáris arany kivételével.
Die ESMA kann dabei erwägen, auch Gold als Sicherheit zu akzeptieren.Amennyiben helyénvaló, az EÉPH az aranyat is biztosítékként elfogadható eszköznek tekintheti.
Goldkonten ohne Zuweisung beinhalten eine Forderung auf Herausgabe von Gold gegenüber dem Kontoverwalter.A nem-allokált aranyszámlák a számlavezetővel szemben arany szállítására fennálló követeléseket képviselik.
Geschäfte, die die vorübergehende Übertragung von Gold gegen Barmittel-Sicherheiten beinhalten, sind auch in dieser Kategorie enthalten.Az arany készpénzfedezet melletti ideiglenes átruházásával járó műveleteket is e tétel alatt kell nyilvántartani.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Golddevisenstandardarany-deviza standard
Goldstandardaranystandard
Blattgoldaranyfüst
Goldbrassearanykeszeg
Goldfischaranyhal
Goldbrassen (Sparus aurata)Aranydurbincs (Sparus aurata)
Goldrute, Absolue/Goldrute, Extraktközönséges aranyvessző, abszolút/közönséges aranyvessző kivonata
Edelmetalle (außer Gold)Nemesfémek (kivéve arany)
Wechselkurs- und GoldkontrakteDevizaárfolyamokra és aranyra vonatkozó szerződések
Schmuck- und Goldwarenerzeugungékszer- és aranyáru
Edelmetallkontrakte (außer Goldkontrakte)Nemesfém-szerződések, kivéve arany
Gold- und Silberschmiedewaren aus SilberArany- és ezüstműves áru ezüstből
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Gold, Edelmetalle und Diamanten gemäß Artikel 11aMELLÉKLET A 11a. cikkben említett arany, nemesfémek és gyémánt jegyzéke
Gold- und Silberschmiedewaren aus anderen Edelmetallen, a.n.g.M.n.s. arany- és ezüstműves áru nemesfémből
Gold-(Au-)"Laser" mit einer mittleren Ausgangsleistung größer als 5 W,Arany-"lézerek" (Au), amelyek átlagos kimenő-teljesítménye meghaladja az 5 W-ot;
Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenArany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből
Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitetArannyal plattírozott ezüst vagy nemnemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva
Anlagen aus Goldeinlagen von KundenÜgyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések
Anlagen aus Goldeinlagen von Kunden.Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések.
Das Demonstrationsprogramm Golden SunA Golden Sun demonstrációs program
vergoldet, versilbert oder platiniertAranyozott, ezüstözött vagy platinával bevont
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)Monetáris arany és különleges lehívási jogok (F.1)
Fremdwährungsbezogene Geschäfte und Geschäfte auf Goldbasis:Devizaügyletek és arannyal kapcsolatos szerződések:
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche ZahlungsmittelÉrme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz