"Gips" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

Gipsgipsz

Beispieltexte mit "Gips"

Herstellung von Kalk und gebranntem GipsMész-, gipszgyártás
Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von GipsGipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény
Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
Herstellung von Gips und Gipskartonplatten: siehe Verbrennung von BrennstoffenGipsz- és gipszkarton előállítása: lásd a tüzelőanyagok elégetését
Andere Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips (auch Dekorplatten)M.n.s. gipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény
Trocknen oder Brennen von Gips oder Herstellung von Gipskartonplatten und sonstigen GipserzeugnissenGipszszárítás vagy -kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek előállítása
Trocknen oder Brennen von Gips oder Herstellung von Gipskartonplatten und sonstigen Gipserzeugnissen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGGipszszárítás vagy -kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek előállítása a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében meghatározottak szerint

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Gipsbindegipszkötés
Gipserzeugnisse für den BauÉpítési gipsztermékek
Alphagips fällt nicht unter diese Benchmark.Ez a termék-referenciaérték nem tartalmazza az alfa gipszet.
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauÉpítési gipsztermék gyártása
Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau“Építési gipsztermék gyártása”
Salz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und ZementSó, kén, föld és kövek, gipsz, mész és cement
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENTSÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT
beim Abbruch von Gebäuden anfallende GipskartonabfälleÉpületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék
Hochdichte Gipsfaserplatten fallen nicht unter diese Produkt-Benchmark.Ez a termék-referenciaérték a nagy sűrűségű préselt gipsz rostlemezekre nem terjed ki.