"Geldbuße" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Geldbußepénzbüntetés

Beispieltexte mit "Geldbuße"

Die Höhe der Geldbuße sollte sich nach der Schwere des Verstoßes richten.A bírság mértékének igazodnia kell a rendelkezések megsértésének súlyosságához.
den Hinweis darauf, dass eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt werden können.azt az információt, hogy pénzbírság vagy kényszerítő bírság kiszabására kerülhet sor.
einen Antrag an die Kommission auf Verhängung einer Geldbuße oder eines Zwangsgeldes,a Bizottságnak címzett, pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabására irányuló megkeresést;
Nach Ausschöpfung des Rechtswegs und der Bestätigung der Geldbuße oder Vertragsstrafe werdenMiután valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerült, és a pénzbírság vagy büntetés megerősítésre került, az alábbi intézkedések valamelyikére kerülhet sor:
einen Hinweis für den Zulassungsinhaber, dass eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt werden können.tájékoztatni kell a bizonyítványbirtokost, hogy pénzbírság vagy időszakos kényszerítő bírság kiszabására kerülhet sor.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Geldbußen und ZwangsgelderPénzbírság és kényszerítő bírság
Geldbußen und Zwangsgelder, HöchstbeträgeA pénzbírság és az időszakos kényszerítő bírság kiszabása és maximális összege
Geldbußen und Zwangsgelder, die gemäß den Artikeln 65 und 66 verhängt werden,a 65. és 66. cikkek szerint kiszabott büntetések és bírságok;
Erhebung von Geldbußen und ZwangsgeldernA pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok beszedése
Beschlüsse über Geldbußen und ZwangsgelderA pénzbírságra és az időszakos kényszerítő bírságra vonatkozó döntések
Einziehung von Geldbußen oder VertragsstrafenPénzbírságok és egyéb büntetések beszedése
Verhängung von Geldbußen gemäß Artikel 65;pénzbírság kiszabása az 65. cikk szerint;
Verzugszinsen und sonstige Zinserträge aus GeldbußenKésedelmi kamatok és pénzbírságokra kivetett egyéb kamatok
Bitte die Bedingungen für Geldbußen und Haftstrafen erläutern.Ismertesse a bírságolási és a szabadságvesztési feltételeket.
Der Geldbußen und Zwangsgelder verhängende Beschluss ist vollstreckbar.A pénzbírságot és az időszakos kényszerítő bírságot kiszabó határozat végrehajtható.