"Gang" auf Ungarisch


GangFolyósó
Gangfolyosó


Beispieltexte mit "Gang"

Gang eingelegt, Motor ausgekuppeltK1, K2 = első vagy második sebességfokozat bekapcsolva, tengelykapcsoló kioldva.
Gang (i) oder, bei Fahrzeugen, die mit nicht verriegeltem Getriebe geprüft werden, für die Prüfung gewählte Gangwählerstellung: …Az (i) sebességfokozat, illetve nem rögzített sebességfokozatokkal vizsgált járművek esetében a vizsgálathoz választott sebességváltó-helyzet: …
Bei Handschaltgetriebe zu verwendender GangSebességfokozat kézi sebességváltó esetében
Hierfür ist der zweite Gang zu wählen.A 2. sebességfokozatot kell választani.
Fahrzeuggeschwindigkeiten bei Messungen im Gang (i)A jármű sebessége az (i) sebességfokozatban végzett mérések alatt
Automobilindustrie · Technik-Übersetzung in 50 Sprachen

K1 K2 = Auskuppeln erster oder zweiter Gang eingelegtK 1 K 2 = tengelykapcsoló kioldva, az 1. vagy a 2. sebességfokozat bekapcsolva
Fahrzeuggeschwindigkeiten bei Messungen im Gang (i + 1) (falls anwendbar)A jármű sebessége az (i + 1) sebességfokozatban végzett mérések alatt (adott esetben)
Der für die Prüfung zu benutzende Gang ist wie folgt iterativ zu bestimmen:A vizsgálathoz a sebességfokozatot a következő iteratív módszerrel kell kiválasztani:
Von der Oberfläche abwärts führender Gang oder Stollen als Zugang zu einem Bergwerk.Olyan járat vagy táró, amely a felszínről lefelé tartó lejtőn át biztosít bejutást egy bányába.
Höchstdrehzahl der Vorgelege-Ausgangswelle/Getriebe-Ausgangswelle (angeben, welcher Gang eingelegt ist): … min–1csökkentő kimeneti tengely/sebességváltó fordulatszáma (kérjük, határozza meg a bekapcsolt sebességfokozatot): … perc–1