"Frieden" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Friedenbéke

Beispieltexte mit "Frieden"

Partnerschaft für den FriedenPartnerség a békéért
zur Schaffung eines Instruments, das zu Stabilität und Frieden beiträgta stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról
Pilotprojekt — Strategische Investitionen in dauerhaften Frieden und dauerhafte Demokratisierung im Raum am Horn von AfrikaKísérleti projekt – A Szomáliai-félsziget fenntartható békéjének és demokratizálódásának megteremtésébe való stratégiai befektetés
Bewältigung globaler und transregionaler Folgen des Klimawandels mit potenziell destabilisierender Wirkung auf Frieden und Sicherheit;az éghajlatváltozás által gyakorolt, a békét és a biztonságot esetlegesen destabilizáló, globális és több régióra kiterjedő hatások kezelése.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Friedenszonebékés övezet
unzufriedenelégedetlen
zufriedenstellenkielégít
zufriedenmegelégedett
Weltfriedenvilágbéke
Erhaltung des Friedensbékefenntartás
Herbeiführung des Friedensbéketeremtés
Zufriedenheit am Arbeitsplatzmunkával való elégedettség
Pilotprojekt — Europäisches FriedensinstitutKísérleti projekt – Európai Békeintézet
in zufrieden stellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen.a rendeltetési helyre megfelelő állapotban érkezzen meg.
Hilfe für Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und KrisenvorsorgeA konfliktusmegelőzéshez, a békeépítéshez, a válsághelyzetekre való felkészültséghez nyújtott támogatás
Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, dann wird das Fahrzeug zurückgewiesen.Ha az eredmény nem kielégítő, a járművet el kell utasítani.
Beurteilung, ob die Kontrollen in zufrieden stellender Weise durchgeführt wurden.Arra vonatkozó értékelés, hogy az ellenőrzéseket kielégítően végezték-e el.
die Solvenz jener anderen Anteilseigner oder Gesellschafter ist zufriedenstellend;az említett többi részvénytulajdonos vagy tag fizetőképessége kielégítő;
den Simulatorinhalt des entsprechenden Musterberechtigungslehrgangs zufrieden stellend absolviert hat undmegfelelően elvégezte a vonatkozó típusjogosítási tanfolyam szimulátoros feladatait, és