"Flotte" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Flotteflotta

Beispieltexte mit "Flotte"

Diese Komplementarität ist ein wichtiges Argument für positive Maßnahmen zur Erhaltung einer von der EWR-Schifffahrt abhängigen Flotte.Ez a kapcsolat fontos érv az EGT-hajózástól függő flotta fenntartását célzó pozitív intézkedések mellett.
Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 9G-TOP und 9G-RACA teljes flotta, kivéve: 9G-TOP és 9G-RAC
Cebu Pacific Air teilte mit, die Flotte wachse jährlich um 7%.A Cebu Pacific Air beszámolója szerint e társaság flottanövekedése 7% évente.
Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeugen des Musters DC8-63FA teljes flotta, kivéve: 2 DC8-63F típusú légi jármű
Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 2 Luftfahrzeugen des Musters TU- 204A teljes flotta, kivéve: 2 TU-204 típusú légi jármű
Gesamte Flotte mit Ausnahme von: 1 Luftfahrzeug des Musters Boeing B767-200rmű
die Komplexität der Anlage oder der Tätigkeiten und der Flotte des Luftfahrzeugbetreibers;a létesítmény vagy a légijármű-üzemeltető tevékenységeinek és flottájának összetettsége;
Air Madagascar erklärte, die Sicherheitsleistung seiner Flotte habe sich verbessert und legte entsprechende Nachweise vor.Az Air Madagascar bizonyítékok nyújtása mellett közölte, hogy flottájának biztonsági teljesítménye javult.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Luftverkehrsflottelégiflotta
Fischereiflottehalászflotta
Binnenschiffsflottebelvízi hajóflotta
Handelsflottekereskedelmi flotta
Kriegsflottehadiflotta
Wettbewerbsfähigkeit der EWR-FlotteAz EGT flotta versenyképessége
Einsatz von kurzen FlottenRövid cserzőflották alkalmazása
Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral.A Fekete-tengeri flotta parancsnoka, altengernagy.
Nummer des Fischereiflottenregisters der EU (CFR)Uniós halászhajóflotta-nyilvántartási szám (CFR)
Optimiertes Netzmodell und Anpassung der Flottengröße:A célállomás-hálózat optimalizált modellje és a repülőgéppark méretének helyes megállapítása:
Bei Kurzflottenverfahren wird weniger Prozesswasser benötigt.A rövid cserzőflották esetében kis mennyiségű technológiai víz felhasználására van szükség.
Stellvertretender Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Konteradmiral;A Fekete-tengeri Flotta parancsnokhelyettese, ellentengernagy.
Die Begriffsbestimmung für Flottenmanager erhält folgende Fassung:A hajózási üzemeltetési vezető meghatározása helyébe a következő szöveg lép: