"Flagge" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Flaggezászló

Beispieltexte mit "Flagge"

Anforderungen an Schiffe, die die Flagge eines Drittstaats führenHarmadik ország lobogója alatt közlekedő hajókkal szembeni követelmények
Gilt nicht für Schiffe, die die Flagge eines Drittstaats führen.Harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajókra nem alkalmazandó.
Die zwölf Sterne werden wie auf der Flagge der Union dargestellt.A 12 csillagot az uniós lobogónak megfelelően kell ábrázolni.
zur Einstellung der Pollackfischerei durch Schiffe unter der Flagge Portugalsa Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a sávos tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról
zur Einstellung der Kabeljaufischerei durch Schiffe unter der Flagge Schwedensa Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról
Übertragung von tagen zwischen schiffen unter der flagge desselben mitgliedstaatsNapok átadása ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók között
Welche Beihilfekriterien gelten für Boote, und ist eine bestimmte Flagge vorgeschrieben?Melyek a támogathatóság feltételei hajók esetén, és különösképpen, van-e zászlóra vonatkozó kötelezettség?

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Schiffsflaggelobogó
Billigflaggeolcsó lobogó
Umsetz-Zulassungsnr. des FlaggenstaatsA lobogó szerinti állam által kiadott áthelyezési engedély száma:
Flaggenstaat oder Flaggengebiet (gemäß einer RFO) [2]Lobogó szerinti állam vagy annak felségterülete [RFMO szerint] [2]
Unbekannt (letzte bekannte Flagge: Belize)Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogó: Belize)
vorrangige Zuständigkeit des Flaggenstaats;a lobogó szerinti állam elsődleges felelőssége;
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Togo, Ghana)Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Ghána)
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Mongolei, Togo)Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Mongólia, Togo)
Unbekannt (letzte bekannte Flaggen: Panama, Belize)Ismeretlen (legutóbbi ismert lobogók: Panama, Belize)
Unbekannt (frühere Flaggen: Russland, Georgien [NAFO])Ismeretlen (korábbi lobogók: Oroszország, Grúzia [NAFO])
Nigeria (letzte bekannte Flaggen: Togo, Äquatorialguinea)Nigéria (legutóbbi ismert lobogók: Togo, Egyenlítői-Guinea)