"Fingerabdruck" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Fingerabdruckujjlenyomat

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Datenformat und fingerabdruckblattAdatformátum és az ujjlenyomatok rögzítését szolgáló formanyomtatvány
Erfassung und Übermittlung von FingerabdruckdatenAz ujjlenyomatadatok összegyűjtése és továbbítása
Datenformat für den Austausch von FingerabdruckdatenAdatformátum ujjlenyomatadatok cseréje céljára
Erfassung, Übermittlung und Abgleich von FingerabdruckdatenAz ujjlenyomatok összegyűjtése, továbbítása és összehasonlítása
Es bedarf eines Systems zum Vergleich der Fingerabdruckdaten.Létre kell hozni a felvett ujjlenyomatadatokat összehasonlító rendszert.
Verfahren für den Abgleich von Fingerabdruckdaten mit Eurodac-DatenAz ujjlenyomatadatok Eurodac-adatokkal történő összehasonlítására szolgáló eljárás
Anträge auf Abgleich mit Eurodac-Daten sind auf die Fingerabdruckdaten beschränkt.Az Eurodac-adatokkal való összehasonlításra irányuló kérések az ujjlenyomatadatok összehasonlítására korlátozódnak.
einer rechnergestützten zentralen Fingerabdruck-Datenbank (im Folgenden "Zentralsystem") mitszámítógépes központi ujjlenyomat-adatbázis (központi rendszer), amely az alábbi részekből áll: