"Fernerkundung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Fernerkundungtávérzékelés

Beispieltexte mit "Fernerkundung"

Sie umfassen Kontrollen im Betrieb des Begünstigten und/oder Kontrollen per Fernerkundung.Ezek tartalmaznak személyes látogatásokat a gazdaságban és/vagy távérzékeléssel történő ellenőrzéseket.
Für Überprüfungen per Fernerkundung ist dieses Feld nicht auszufüllen.Ez a mező nem távérzékelővel végzett ellenőrzésekre nem szükséges.
Der Code ‚FT‘ ist zu verwenden, wenn Maßnahmen sowohl per Fernerkundung als auch durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft wurden.Az „FT” kódot akkor kell beírni, ha mind a távérzékelővel végzett, mind a gazdaságban végzett személyes helyszíni szemlére is sor került.
Klasse von Höhenlagenpunkten nach der LAS-Spezifikation der Amerikanischen Gesellschaft für Fotogrammetrie und Fernerkundung (ASPRS).A magassági pont osztálya az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) LAS specifikációja szerint.
Mögliche Klassifizierungswerte für Höhenlagenpunkte nach der LAS-Spezifikation der Amerikanischen Gesellschaft für Fotogrammetrie und Fernerkundung (ASPRS).A magassági pontok lehetséges osztályozási értékeit, az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) által fenntartott LAS specifikáció alapján kell meghatározni.
Die Mitgliedstaaten können die Vor-Ort-Kontrollen der landwirtschaftlichen Parzellen mittels Fernerkundung und globalem Satellitennavigationssystem (GNSS) durchführen.A tagállamok távérzékelési eljárásokat és a globális navigációs műholdrendszerre (GNSS) épülő technikákat is alkalmazhatnak a mezőgazdasági parcellák helyszíni ellenőrzésének módszeréül.