"Feld" auf Ungarisch


Feldszántóföld


Beispieltexte mit "Feld"

Feld 16: Händler16. rovat: Kereskedők
Feld 1: Antragsteller1. rovat: Kérelmező
Feld 18: Verpackungen18. rovat: Csomagok
Feld 14: Herstellungsort14. rovat: A gyártás helye
Feld 22: Herstellungsort22. rovat: A gyártás helye
Feld 19: Beigefügte Dokumente19. rovat: Kísérődokumentumok
Feld 27: Beigefügte Dokumente27. rovat: Kísérődokumentumok
Feld 15: Beteiligte Unternehmen15. rovat: Érintett vállalatok
Feld 23: Beteiligte Unternehmen23. rovat: Érintett vállalatok
Feld 13: Erkennungsmerkmale der Waren13. rovat: Az áruk megkülönböztető jegyei
Feld 2: Unionsantrag/Nationaler Antrag2. rovat: Uniós/nemzeti kérelem
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Feld „Behandlung, Normen, Produktionsmethoden“„Kezelés, szabványok és útvonalak” névrovat
In der EU: leeres FeldÜres halmaz az EU-ban
Die Ratingagenturen verwenden das in Anhang I Tabelle 2 angegebene Feld.A hitelminősítő intézet az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott mezőket használja.
Folgendes Feld 5 wird angefügt:A melléklet a következő 5. rovattal egészül ki:
die ICAO-Kennung in Feld 7 des Flugplans;a repülési terv 7. rovatában szereplő ICAO-kód;
in Feld 8 das Ursprungsland des Erzeugnisses.a 8. rovatban a termék származási országának nevét.
Daten für das Feld 1 müssen gemeldet werden.Az 1. mezőbe tartozó adatokat jelenteni kell.
Grund für den Eintrag in das Feld „Widerruf“A „withdrawal” mező kitöltése esetén az indok megadása.
Die Lizenzen enthalten in Feld 20 folgende Angabe:Az engedélyek 20. rovatában a következő szöveget kell feltüntetni:
Einzelheiten zum Antragsteller sind in dieses Feld einzutragen.A kérelmezőre vonatkozó adatokat ebben a rovatban kell feltüntetni.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

AnbaufeldSorolómező
FeldbreiteMezőszélesség
FeldlastMezőterhelés
GrundfeldAlapmező
RegalfeldÁllványmező
Feld 24: Händler24. rovat: Kereskedők
Feld 3: Unterschrift3. rovat: Aláírás
Feld 26: Verpackungen26. rovat: Csomagok
Feld 28: Zusatzinformationen28. rovat: További információk
Feld 29: Verpflichtungserklärungen29. rovat: Kötelezettségvállalások
tektonisch bestimmtes Umfeldtektonikailag meghatározott környezet
Umfeld der Erdoberflächeföldfelszíni környezet
Übersichten der Bedienfeldera kezelőfelületek tekintése áttekintése
Kampagne zur Felddatenerfassung.Terepi adatgyűjtési kampány.
Kichererbsen, Felderbsen, PlatterbsenCsicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek
Erbringern von Vorfeldkontrolldiensten.az előtér-irányítói szolgálatok.
Feld 2: Antrag auf Verlängerung2. rovat: Határidő-hosszabbítás iránti kérelem
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Feldname: Supplementary Unit TypeMezőnév: Kiegészítő egységtípus
Feld 21: Erkennungsmerkmale der Waren21. rovat: Az áruk megkülönböztető jegyei
Feld 3: Eigenschaft des Antragstellers3. rovat: A kérelmező jogállása
Feld 4 Eigenschaft des Antragstellers.4. rovat A kérelmező jogállása.
Feldversuch zur Akkumulation im SedimentTerepen folytatott vizsgálat az üledékben való felhalmozódásról
Feld 7: Ansprechpartner für Verwaltungsfragen7. rovat: Jogi ügyek képviselője
sie wurden vor der Verbringung in das zeckensichere Umfelda kullancsmentes környezetbe történő szállítást megelőzően:
Vorbereitende Maßnahme — Verbreitung von audiovisuellen Werken im digitalen UmfeldElőkészítő intézkedés – Audiovizuális művek terjesztése digitális környezetben
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im neuen finanziellen UmfeldElőkészítő intézkedés – Támogatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára az új pénzügyi környezetben
Schreibfelder und ihre EinteilungAdatrögzítésre szolgáló területek és azok beosztása
Störungen des Magnetfelds der Erde.A Föld mágneses mezejének zavarai.
die Ergebnisse von Vorfeldinspektionen;a földi ellenőrzések eredményei;
Das Sternchen* kennzeichnet ein Pflichtfeld.A csillag* jel kötelezően kitöltendő mezőket jelöl.
Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssene mezők kitöltése kötelező
Frischgemüse, Melonen und Erdbeeren - FeldanbauFriss zöldségfélék, dinnye és szamóca – Szabadföldi
ein Schreibfeld für die Geschwindigkeitsaufzeichnung,kizárólag a sebességre vonatkozó adatokra fenntartott mező,