"Fangen" auf Ungarisch


Fangenfogócska


Beispieltexte mit "Fangen"

Südlich von 68° N zu fangen.Az é. sz. 68°-tól délre halászható.
Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2014 zu fangen.2014. július 1. és december 31. között halászható.
Kategorie 4 — Fischereifahrzeuge, die Taschenkrebse fangen4. kategória: tarisznyarákra halászó hajók
Beschränkung der Zahl der Unionsschiffe, die Schwertfisch fangen dürfenA kardhal halászatára engedéllyel rendelkező hajók számának korlátozása
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

fe, die im IOTC-Übereinkommensbereich Schwertfisch und Weißen Thun fangen dürfenAz IOTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen kardhal és germon halászatára jogosult uniós hajók maximális száma:
Höchstzahl der Unionsschiffe, die im IOTC-Übereinkommensbereich tropischen Thunfisch fangen dürfenAz IOTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen trópusi tonhal halászatára engedéllyel rendelkező uniós hajók maximális száma:
Höchstanzahl EU-Fischereifahrzeuge, die im IOTC-Übereinkommensbereich Schwertfisch und Weißen Thun fangen dürfenAz IOTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen kardhal és germon halászatára engedéllyel rendelkező uniós hajók maximális száma:
Kategorie 1 — Fischereifahrzeuge, die Krebstiere außer Langusten und Taschenkrebsen fangen (Höchstzahl Schiffe: 36)1. kategória: a langusztától és a tarisznyaráktól eltérő rákfélékre halászó hajók (hajók maximális száma: 36)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Kriegsgefangenerhadifogoly
Gefangenencampfogolytábor
unbefangenelfogulatlan
politischer Gefangenerpolitikai fogoly
Empfangene sonstige SubventionenEgyéb termelési támogatások, követelés
Empfangene sonstige ProduktionsabgabenEgyéb termelési adók, követelés
Rechtswidrige Eingriffe, Notfälle und AbfangenBeavatkozások, vészhelyzetek és elfogás
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Direktor des Gefangenenlagers in Schklow.A sklovi büntetőtábor igazgatója.
Ausgleich für empfangende TARGET-TeilnehmerA fogadó TARGET-résztvevő kompenzációja
Empfangene sonstige Vermögenseinkommen [19]Egyéb, tulajdonból származó jövedelem, követelés [19]
Zu empfangende sonstige Vermögenstransfers [54]Egyéb tőketranszferek, követelés [54]
B Zucht in Gefangenschaft oder künstliche VermehrungB Fogságban történő tenyésztés vagy mesterséges szaporítás
Anfangstemperatur: ≤ 300 °C (angefangen bei Raumtemperatur)Kezdeti hőmérséklet: ≤ 300 °C (szobahőmérsékletről indul)
Die Aufgliederung nach empfangenden Teilsektoren ist freiwillig.A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.