"Fahrbahn" auf Ungarisch


Fahrbahnúttest


Beispieltexte mit "Fahrbahn"

Die Beschleunigungsstrecke muss eben sein; ihre Fahrbahn muss trocken und so beschaffen sein, dass das Rollgeräusch gering bleibt.A gyorsítási szakasznak vízszintesnek kell lennie; a felületének száraznak és olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a gördülési zaj alacsony maradjon.
Diese Prüfung ist bei beladenem Fahrzeug auf ebener Fahrbahn durchzuführen, wobei alle Bremsungen bei ausgekuppeltem Motor erfolgen müssen.Ehhez a vizsgálathoz a járműnek terhelt állapotban kell lennie, és a fékezést kioldott tengelykapcsolóval, vízszintes úton kell végrehajtani.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Markierung von Fahrbahnen und Parkplätzen.útburkolatok és parkolóhelyek jelzéseinek felfestése.
Tiere, Personen, Hindernisse, Gegenstände auf der Fahrbahn;állat, ember, akadály, törmelék az úton;
auf der das Halten und das Parken auf den Fahrbahnen verboten ist undi. az útpályán tilos a megállás és a parkolás; valamint
Der Fahrbahnbelag des Prüfgeländes muss den Vorschriften des Anhangs 4 entsprechen.A vizsgálati hely útburkolatának meg kell felelnie a 4. melléklet előírásainak.
Zeitpunkt des Aufbringens der Fahrbahndecke und Name des ausführenden Bauunternehmers;A burkolat terítésének időpontja és a kivitelező neve.
Zur Verwendung auf Fahrbahnen, Parkflächen, befestigten Randstreifen und außerhalb von GebäudenÚttesteken, parkoló területeken, burkolt leállósávokon és épületeken kívül használandó
Einbautemperatur des Mischgutes, Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit während des Aufbringens der Fahrbahndecke;A keverék hőmérséklete, a környezeti levegő hőmérséklete és a szélsebesség a terítési művelet alatt.