"Führerschein" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Führerscheinvezetői engedély

Beispieltexte mit "Führerschein"

europäischer Führerscheineurópai vezetői engedély
ein Führerschein für Zugmaschinen odermezőgazdasági vontató vezetésére feljogosító vezetői engedély megléte, vagy
Der Führerschein wird auf Maltesisch und Englisch ausgestellt.A vezetői engedély máltai és angol nyelvű.
Führerschein (Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort);útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye);

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Führerscheine der Klasse E werden ausschließlich in Kombination mit Führerscheinen einer anderen Klasse ausgestellt.Az E kategóriát kizárólag olyan vezetők részére bocsátják ki, akik egy másik kategóriára szóló engedéllyel már rendelkeznek.
Ohne Umtausch des Führerscheins gilt Folgendes:Az engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek:
Gültigkeitsdauer des Führerscheins: lebenslang.A vezetői engedély érvényessége: élethosszig tart.
über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassena vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről
Alle Führerscheinklassen sind lebenslang gültig.Valamennyi kategória élethosszig érvényes.
Beschreibung: Führerscheinheft, 12 Seiten, grauer Umschlag.Leírás: 12 oldalas füzet, szürke borítóval.
Beschreibung: Rosafarbener Papierführerschein, 106 mm × 222 mm.Leírás: Rózsaszín, 106 mm × 222 mm méretű, papírból készült engedély.
Führerscheinnummer und Ausstellungsland des Führerscheins (falls zutreffend),az érvényes vezetői engedély száma és (adott esetben) a vezetői engedélyt kibocsátó ország,