"Ersatzteil" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Ersatzteiltartalék alkatrész
Ersatzteilpótalkatrész

Beispieltexte mit "Ersatzteil"

ein Ersatzteil angemessene mechanische Eigenschaften besitzen;a cserealkatrésznek megfelelő mechanikai jellemzőkkel kell rendelkeznie;
Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer keinem anderen Ersatzteil mehr zuteilen.Ugyanaz a szerződő fél nem rendelheti ugyanazt a számot több cserealkatrészhez.
Jedem genehmigten Ersatzteil ist eine Genehmigungsnummer, die aus vier Zifferngruppen besteht, zuzuteilen:Az egyes jóváhagyott cserealkatrészekhez hozzá kell rendelni egy négy számjegycsoportból álló jóváhagyási számot:
ein Ersatzteil Funktionseigenschaften aufweisen, die mit denen des Original-Bauteils, an dessen Stelle es eingebaut wird, vergleichbar sind;a cserealkatrésznek hasonló fékhatásossági jellemzőket kell mutatnia, mint azon eredeti alkatrésznek, amelynek felváltására szolgál;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Ersatzteilepótalkatrészek
ErsatzteilelagerPótalkatrész-raktár
Service und Ersatzteilea szervizeléssel és a pótalkatrész-ellátással kapcsolatban
Angaben zu Ersatzteilen,tájékoztatást kell adni arról, hogy melyek a termék cserélhető alkatrészei;
Ersatzteile für zivile Luftfahrzeuge und Triebwerkepolgári légi járművek és hajtóművek tartalék alkatrészei,
Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.A pótalkatrészeknek meg kell felelniük a gyártó által megszabott követelményeknek.
Masse des Ersatzteils: …Cserealkatrész tömege: …
Reparierbarkeit und Verfügbarkeit von ErsatzteilenJavíthatóság és pótalkatrészek rendelkezésre állása
Alle Ersatzteile sind in vier Gruppen zu unterteilen:A cserealkatrészeket 4 csoportba kell osztani:
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.Eredeti pótalkatrészeknél ez mindig biztosított.
GEBRAUCHTE LUFTFAHRZEUGE, ERSATZTRIEBWERKE, ERSATZTEILE, WARTUNGS- UND SERVICEVERTRÄGEHASZNÁLT LÉGI JÁRMŰVEK, TARTALÉK HAJTÓMŰVEK, TARTALÉK ALKATRÉSZEK, KARBANTARTÁSI ÉS SZERVIZ SZERZŐDÉSEK I.
Einschließlich Lieferungen von Ersatzteilen und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt.Beleértve a tartalék alkatrészeket és a fizetés ellenében történő egyéb cseréket.
Der darauf folgende Einzelbuchstabe bezeichnet die Ersatzteilkategorie gemäß folgender Einteilung:A következő jel a cserealkatrész kategóriáját jelöli: