"Erhebung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Erhebungmagaslat

Beispieltexte mit "Erhebung"

sozialstatistische Erhebungtársadalomstatisztikai felmérés
landwirtschaftliche Erhebungmezőgazdasági összeírás
wirtschaftsstatistische Erhebunggazdasági felmérés
Erhebung und Bereitstellung von DatenAz adatok gyűjtése és rendelkezésre bocsátása
Erhebung von Geldbußen und ZwangsgeldernA pénzbírságok és az időszakos kényszerítő bírságok beszedése
Erhebung und Verbreitung statistischer Daten,a statisztikai adatok gyűjtése és közzététele;
Erhebung und Weitergabe von statistischen DatenStatisztikai adatok gyűjtése és jelentése
Erhebung des Bedarfs zur Verbesserung des Aufbaus von IKT-Kapazitäten.a szükségletek felmérését az IKT-kapacitásépítés megerősítésére.
Erhebung eines finanziellen Beitrags von den Mitgliedern zur Finanzierung der Organisation oder des Verbandes;pénzügyi hozzájárulás beszedése a tagoktól a szervezet finanszírozása érdekében;
Erhebung von Daten über die Einheitsfänge und/oder den tatsächlichen Aufwand spezifischer kommerzieller FangflottenErőkifejtési egységre és/vagy egyes kereskedelmi flották tényleges erőkifejtésére jutó kifogott mennyiségekre vonatkozó adatgyűjtés
der Erhebung von Ausfuhrabgaben,kiviteli vám beszedése;
In der Erhebung 2007 nicht erfasst.Nincs regisztrálva a 2007-es felmérésben.
die Erhebung der fälligen Einfuhrabgaben,az esedékes behozatali vám beszedése;
Festsetzung, Berechnung und Erhebung von EntgeltenA díjak kialakítása, megállapítása és beszedése
Die GFP trägt zur Erhebung wissenschaftlicher Daten bei.A közös halászati politikának hozzá kell járulnia a tudományos adatok gyűjtéséhez.
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung von ZinsenKamatok felszámításával kiegyenlített pénzügyi szolgáltatások
Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie rechtzeitige Erhebung der Daten;pontosság és megbízhatóság, valamint az adatgyűjtés időben történő elvégzése;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Steuererhebungadóbeszedés
Datenerhebungadatgyűjtés
Datentyp und DatenerhebungAdattípus és adatgyűjtés
Überprüfung und ZwangserhebungEllenőrzés és kötelező adatgyűjtés
Erhebungskosten (25 % des TEM-Bruttobetrags) (p.m.)Beszedési költségek (a bruttó TOR 25 %-a) (p.m.)
Erhebung, Entrichtung, Erstattung und Erlass des Einfuhr- oder AusfuhrabgabenbetragsA behozatali vagy kiviteli vám összegének beszedése, megfizetése, visszafizetése és elengedése 1.
Erhebung, Bewertung und Erstellung von Unbedenklichkeitsberichten über Einzelfälle;az egyedi gyógyszerbiztonsági jelentések összegyűjtése, értékelése és jelentése;
Beitrag zu Überwachungs-, Inspektions-, Durchsetzungskosten sowie zu den Kosten der DatenerhebungHozzájárulás az ellenőrzési, felügyeleti, végrehajtási és adatgyűjtési költségekhez
Viehbestand (am Tag der Erhebung)Élő állat (a felmérés referencianapján)
Pfanderhebung auf umweltbelastende Produktekörnyezetszennyező termék betétdíja
Kategorien für verschiedene Erhebungszwecke.A különböző összegyűjtési célokra vonatkozó kategóriák.
Datenerhebung, Evaluierung und BerichterstattungAz adatok összegyűjtése, értékelés és jelentés
Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und KonsultationenTanulmányok, felmérések és konzultációk költsége
Ende der Datenerhebung (geplante und tatsächliche Zeitpunkte)Az adatgyűjtés vége (tervezett és tényleges időpontok)
Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über EinzelproblemeKorlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk