"Erhaltung" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Erhaltungkarbantartás

Beispieltexte mit "Erhaltung"

Erhaltung des Friedensbékefenntartás
Erhaltung der Ressourcenforrásmegőrzés
Erhaltung der Fischbeständehalállomány védelme
Erhaltung von Arbeitsplätzenmunkahelyek megtartása
Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands;a meglévő állandó gyepterület fenntartása;
Erhaltung und Verbesserung des ländlichen ErbesA vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése
Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz;a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
Erhaltung von Dauergrünland sowie mindestens eins der folgenden Merkmale:állandó gyepterület fenntartása és egy vagy több az alábbi lehetőségek közül:
Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz durcha környezet védelme és megőrzése és a forráshatékonyság támogatása az alábbiak segítségével:
Erhaltung von Landschaftselementen auf Dauergrünland und Kontrolle der Buschvegetation,Tájképi elemek fenntartása az állandó gyepterületen és a cserjések karbantartása,
Erhaltung oder Wiederherstellung von Ökosystemen zum Nutzen der menschlichen Gesundheit oderaz ökoszisztémák megőrzése vagy helyreállítása az emberi egészség érdekében; vagy
Gleichwertige Methoden zur Erhaltung von DauergrünlandAz állandó gyepterület fenntartásával egyenértékű gyakorlatok:
Besonders sichere Vereinbarungen zur Erhaltung von BarmittelnSzámlapénzkezelésre vonatkozó szigorú biztonsági rendelkezések
Flächen, auf denen Reben zur Erhaltung der Umwelt beitragen;olyan területek, amelyeken a szőlőültetvények hozzájárulnak a környezet megőrzéséhez;
Waldumwelt- und -klimadienstleistungen und Erhaltung der WälderErdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, természetmegőrzés
Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer MeeresschätzeA tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innováció
Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Meeres- und Süßwasserressourcen,a tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzése;
Der genehmigende Mitgliedstaat kann die Erhaltung der Sorte kontrollieren.A fajtafenntartást az engedélyező tagállam vizsgálatnak vetheti alá.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Lagerhaltungsbeihilfetárolási támogatás
strategische Lagerhaltungstratégiai tartalék
Tierhaltung unter VertragSzerződéses állattartás
Erhaltung von Kolonien etablierter genetisch veränderter Tiere, die nicht in anderen Verfahren verwendet werdenEgyéb eljárásokban nem használt, géntechnológiával módosított állatok stabil vonalai kolóniáinak fenntartása
Erhaltung und Verbesserung des maritimen Know-hows sowie Schutz und Förderung von Arbeitsplätzen für europäische Seeleute unda hajózási szakismeretek megőrzése és fejlesztése, valamint az európai tengerészek foglalkoztatásának védelme és elősegítése,
Erhaltung des Grasbewuchs von torfigen oder feuchten Ackerböden (ohne Einsatz von Düngemitteln und ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln)A szántható tőzeges vagy vizes talajok gyepesítése (műtrágya és növényvédőszer-használat nélkül)
Kultur, Sport und UnterhaltungRekreációs, kulturális és sporttevékenységek
Beihilfe für die private LagerhaltungMagántárolási támogatás
F218: Datum des Endes der privaten LagerhaltungF218: Magánraktározásban tartás végének dátuma
Öffentliche intervention und beihilfe für die private lagerhaltungÁllami intervenció és magántárolási támogatás
Filme, Videofilme und Fernsehprogramme, Rundfunkveranstalter, sonstige UnterhaltungFilm, videó és televízióműsor gyártása, egyéb műsorszolgáltatás
Gemeinsame bestimmungen über öffentliche Interventionen und die beihilfe für die private LagerhaltungAz állami intervencióra és a magántárolási támogatásra vonatkozó közös rendelkezések
Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Eiweißfuttermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs für die TierhaltungNövényi és állati eredetű, nem ökológiai fehérjetakarmány használata az állatállománynál
empfohlene Lagerhaltung 10 Stückajánlott raktárkészlet: 10 db.
Auslösepreise für den LagerhaltungsmechanismusA tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós ár
Öffentliche Lagerhaltung (eFAUDIT, 13. Zeitraum)Intervenciós raktározás (eFAUDIT 13. időszak)
Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und ErholungMűvészet, szórakozás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek
Regionale Zusammenarbeit bei BestandserhaltungsmaßnahmenA védelmi intézkedésekkel kapcsolatos regionális együttműködés
Geräte der Unterhaltungselektronik und PhotovoltaikmoduleSzórakoztató-elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek
Schaffung oder Aufrechterhaltung ineffizienter MarktstrukturenNem hatékony piaci struktúrák létrehozása vagy fenntartása