"Entsorgung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

Entsorgungártalmatlanítás

Beispieltexte mit "Entsorgung"

Entsorgung und Anlagenbeschickungártalmatlanítás és a berendezés megtöltése
Hinweise zur Entsorgungaz ártalmatlanításra vonatkozó tudnivalók
Entsorgung radioaktiver Abfälle, Umweltauswirkungen, grundlegende Kenntnisse und Forschung zur Stilllegung,nukleáris hulladék kezelése, környezeti hatások, a nukleáris létesítmények leszerelésével kapcsolatos alapismeretek és kutatás,
Angaben zur Exposition der Umwelt im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungA termékek javasolt/várható felhasználása, illetve ártalmatlanítása során előforduló környezeti expozícióval kapcsolatos információk
Angaben zur Exposition von Menschen im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungA termékek javasolt/várható alkalmazása, illetve ártalmatlanítása során előforduló humán expozícióval kapcsolatos információk
Angaben zur Exposition der Umwelt im Zusammenhang mit Produktion und Formulierung, der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungA termékek gyártása és összeállítása, valamint javasolt/várható alkalmazása, illetve ártalmatlanítása során előforduló környezeti expozícióval kapcsolatos információk
Angaben zur Exposition von Menschen im Zusammenhang mit Produktion und Formulierung, der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der EntsorgungA termékek gyártása és összeállítása, valamint javasolt/várható alkalmazása, illetve ártalmatlanítása során előforduló humán expozícióval kapcsolatos információk
Vorkehrungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle;a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó intézkedések;
Im Falle von vorschriftswidriger Entsorgung werden Sanktionen verhängt.minden illegális ártalmatlanítás szankciót von maga után.
Für die Industrie oder berufsmäßige Verwender geeignete Verfahren zur Entsorgung des WirkstoffsA hulladékká vált hatóanyag kezelési eljárásai ipari vagy a terméket foglalkozásszerű felhasználóknál
die Begrenzung einer möglichen Freisetzung von Silberionen durch Entsorgung verwendeter Lösungen;a lehetséges ezüstion-kibocsátás csökkentése a felhasznált oldatok ártalmatlanításával;
Bedingungen für eine kontrollierte Entsorgung einschließlich der Eluierbarkeit bei DeponielagerungAz ellenőrzött szabadba bocsátás feltételei, beleértve az ártalmatlanításkor a kioldási oldatok jellemzőit
Angaben zur Umweltexposition im Zusammenhang mit den Verwendungszwecken und der Entsorgung des WirkstoffsA hatóanyagok tervezett felhasználása, illetve ártalmatlanítása során előforduló környezeti expozícióval kapcsolatos információk
Filtermedien sind zu demontieren und entsprechend der Kontaminationsart einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.A szűrőközegeket le kell szerelni és a szennyeződés jellegének megfelelően szakszerű módon hulladékként el kell szállítani azokat.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

LeergutentsorgungGöngyöleg megsemmisítés
Entsorgungsstufeártalmatlanítás fokozat
Entsorgungstufeártalmatlanítási fokozat
Entsorgungsschächte unterliegen in der Regel bestimmten Vorschriften zur Vermeidung der Verschmutzung nutzbarer Grundwasservorkommen.Az ártalmatlanítási kutak általában az édesvizet tartó rétegek beszennyeződésének elkerülését célzó jogszabályi előírások hatálya alatt állnak.
Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.a hulladékártalmatlanítási lehetőségek felülvizsgálata.
Spezielle Fragen bei der Förderung der Abfallentsorgung:Speciális kérdések, ha a támogatás a hulladékkezelést kívánja előmozdítani:
Betrifft: Beförderung von Abfällen zu Abfallentsorgungsanlagen.Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.
Betriebsbeihilfen für die Abfallentsorgung und EnergieeinsparungenMűködési támogatás hulladékkezelés és energiatakarékosság előmozdítására
Produkte für die Abwasserentsorgung und -behandlung innerhalb von GebäudenÉpületeken belüli szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékek
Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung, Rekultivierung und UmweltsanierungA leszerelési, a helyreállítási és a környezet-rehabilitációs pénzalapokból származó érdekeltségekre vonatkozó jogok
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von UmweltverschmutzungenVízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és kármentesítés