"Entlassung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Entlassungelbocsátás
Entlassungfelmentés

Beispieltexte mit "Entlassung"

ungerechtfertigte Entlassungjogellenes elbocsátás
Entlassung aus wirtschaftlichem Grundlétszámcsökkentés gazdasági okokból
Er hat Vladimir Konstantinov in dieses Vorhaben hineingezogen, indem er ihm mit der Entlassung drohte.Miután leváltással fenyegette meg, a kormány eltávolításának folyamatába bevonta Vladimir Konstantinovot is.
die Ernennung und gegebenenfalls Entlassung des Direktors sowie die Ausübung der Disziplinargewalt gegenüber dem Direktor,kinevezi és szükség esetén tisztségéből felmenti az igazgatót, valamint fegyelmi jogkört gyakorol felette;
der nicht aufgrund einer Entlassung oder Auflösung des Vertrags aus disziplinarischen Gründen aus dem Dienst ausgeschieden ist,a szolgálati jogviszonyának megszűnése nem lemondással vagy a szerződés fegyelmi okokból való megszüntetésével történt,
Ausarbeitung klarer Leitlinien für die Einstellung, Versetzung und Entlassung von öffentlichen Bediensteten und Umsetzung dieser Leitlinien.Világos iránymutatásokat kell készíteni a köztisztviselők felvételére, áthelyezésére és elbocsátására vonatkozóan, és azokat végre kell hajtani.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Entlassungsgeldvégkielégítés
Massenentlassungkollektív elbocsátás
bedingte Haftentlassungfeltételes szabadságra bocsátás
Berechnung der Entlassungen und der Fälle der Aufgabe der TätigkeitAz elbocsátások és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számának kiszámítása
die Umstrukturierung von Unternehmen besser antizipieren und bewältigen, insbesondere im Falle von Massenentlassungen;agyobb előrelátással történő megvalósítása és figyelemmel kísérése, különösen a csoportos létszámcsökkentések esetében,
Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel zur Abdeckung der durch Entlassungen und Umstrukturierung verursachten Kosten.Megfelelő költségvetési forrásokat kell elkülöníteni a végkielégítések és szerkezetátalakítások finanszírozására.