"Entfernung" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Entfernungtávolság

Beispieltexte mit "Entfernung"

Entfernung der Container mit den selektierten Fraktionen.A szétválogatott frakciókat tartalmazó konténer eltávolítása.
ohne Entfernung von Fettgewebe.a külső faggyú eltávolítása nélkül.
Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.gázkisülésű lámpák: a higanyt el kell távolítani.
Höhenveränderung bei der planimetrischen Entfernung (in %)A tengerszint feletti magasság változása a síkrajzi távolság viszonylatában (%)
Kathodenstrahlröhren: Entfernung der fluoreszierenden Beschichtung,katódsugárcsövek: el kell távolítani a fluoreszkáló bevonatot,
Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist ausgeschlossen.A határidő a távolságra tekintettel nem hosszabbítható meg.
Hindernisse können unberücksichtigt bleiben, wenn sie außerhalb folgender Entfernung liegen:Az akadályok figyelmen kívül hagyhatók, ha messzebb helyezkednek el, mint:
Reinigung landwirtschaftlicher Geräte und Entfernung von Maisdurchwuchs sowie sonstige Hygienemaßnahmen.a mezőgazdasági gépek tisztítása, az árvakelésű kukoricanövények eltávolítása és más higiéniai intézkedések.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungtávolságfüggő átlagos lassulás.
Berechnung der GroßkreisentfernungA földrajzi főkörön mért távolság kiszámítása
Gilt nur für kurze Entfernungen.Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.
dm Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungdm távolságfüggő átlagos lassulás.
Flugstrecke (km) = Großkreisentfernung (km) + 95 kmTávolság [km] = földrajzi főkörön mért távolság [km] + 95 km
Es sind Features für die Messung von Entfernungen und Winkeln erforderlich.Eszközöket kell biztosítani a távolságok és a vízszintes irányszögek méréséhez.
D Beobachtungsentfernung, aus der die leuchtende Fläche zusammenhängend erscheintD Azon megfigyelési távolság, ahonnan és amelyen túl az átvilágított felület folytonosnak tűnik
Landekurssender (LOC) mit oder ohne Entfernungsmessgerät (Distance Measuring Equipment, DME)Iránysávadó (LOC) távolságmérő berendezéssel (DME) vagy anélkül
Lage des Katalysators (der Katalysatoren) (Ort und Höchst-/Mindestentfernung vom Motor): …A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága): …