"Empfang" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Empfangrecepció

Beispieltexte mit "Empfang"

Empfang elektronischer Rechnungen, die automatisch verarbeitet werden können,automatikus feldolgozásra alkalmas elektronikus számla fogadása,
Empfang von Informationen des Flugwetterdienstes jederzeit während des Fluges,időjárási adatok vétele a repülés közben bármikor;
Anzugeben sind ergänzende Informationen zum Empfang der verbrauchsteuerpflichtigen Waren.Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat.
einem Mikroprozessor zum Empfang von Fernbedienungssignalen und zur Steuerung des Tuner-Chipsatzestávvezérelt üzenetek fogadására és a hangoló lapkészlet vezérlésére alkalmas mikroprocesszorból áll,
Integrierte Desktop-Computer sind nicht in erster Linie für die Anzeige und den Empfang audiovisueller Signale ausgelegt.Elsősorban nem audiovizuális jelek megjelenítésére és fogadására tervezték őket.
Die Überwachungsbehörde organisiert in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach Empfang des Anmeldungsentwurfs einen ersten Vorabkontakt.A bejelentési nyomtatvány-tervezet kézhezvételét követő két héten belül a Hatóság megszervezi az első bejelentést megelőző kapcsolatfelvételt.
Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang(einschließlich Rotorsysteme) (ohne Empfang über Satellit Antennenverstärker und Funkfrequenzoszillatoreinheiten)Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája (a forgó rendszerrel együtt) (a műholdas adás vételére való, az antennaerősítő és rádiófrekvenciás oszcillátoregység kivételével)

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Empfangene sonstige SubventionenEgyéb termelési támogatások, követelés
Empfangene sonstige ProduktionsabgabenEgyéb termelési adók, követelés
Empfangene sonstige Vermögenseinkommen [19]Egyéb, tulajdonból származó jövedelem, követelés [19]
Empfangene sonstige Vermögenstransfers und Investitionszuschüsse [19] [20]Egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelés [19] [20]
Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr (ohne Taschenempfangsgeräte für Personenruf- oder -suchanlagen, kombiniert mit Funkempfängern)Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék (a hordozható személyi hívó, rádió-vevőkészülékkel kombinált kivételével)
durch Übergabe gegen Empfangsbekenntnis,személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében;
Ausgleich für empfangende TARGET-TeilnehmerA fogadó TARGET-résztvevő kompenzációja
Sendegeräte ohne eingebautes EmpfangsgerätVevőberendezést nem tartalmazó adóberendezés
persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung.személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében.
Zu empfangende sonstige Vermögenstransfers [54]Egyéb tőketranszferek, követelés [54]
Rundfunkempfangsgeräte für Kraftfahrzeuge, a. n. g.Gépjárművekben használatos, m.n.s. rádió-vevőkészülék
Taschenempfangsgeräte für Personenruf- oder -suchanlagenHordozható személyi hívó