"Elektromagnet" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Elektromagnetelektromágnes

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

elektromagnetisches Materialelektromágneses berendezés
elektromagnetische Schadwirkungelektromágneses interferencia
elektromagnetische Trägerfrequenz kleiner als 30 kHz oder30 kHz alatti elektromágneses vivőfrekvencia; vagy
elektromagnetischen Störungen: Prüfung nach Absatz 6.4.2.12;elektromágneses összeférhetőség: a 6.4.2.12. szakaszban leírt vizsgálat;
Elektromagnetische Kupplung, zur Verwendung beim Herstellen von Kompressoren von Kraftfahrzeugklimaanlagen [1]Elektromágneses tengelykapcsoló, gépjármű klímaberendezés kompresszorának gyártásához [1]
Elektromagnete; Spannplatten und Spannfutter und ähnliche dauermagnetische oder elektromagnetische AufspannvorrichtungenElektromágnes; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet
Elektromagnetische Kupplungen und Bremsen (ohne durch elektromagnetische Vorrichtungen gesteuerte mechanische, hydraulische oder pneumatische Bremsen)Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék (az elektromágneses vezérlésű, mechanikus hidraulikus vagy pneumatikus fék kivételével)
Schutz gegen elektromagnetischen Einfluss …Elektromágneses interferencia elleni védelem …
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 93/31/EWGEU-irányelv elektromágneses összeegyeztethetőség 93/31/EWG
Anforderungen hinsichtlich der elektromagnetischen VerträglichkeitAz elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó követelmények
Supraleitende Solenoid-Elektromagnete mit allen folgenden Eigenschaften:"Szupravezető" szolenoid elektromágnesek, amelyek rendelkeznek az összes következő jellemzővel:
Vorschriften zur schmalbandigen elektromagnetischen Störaussendung von EUBsAz elektromos/elektronikus részegységek által kibocsátott keskeny elektromágneses zavarra vonatkozó előírások
Vorschriften über breitbandige elektromagnetische Störstrahlungen von FahrzeugenA járművekből eredő széles sávú elektromágneses sugárzásra vonatkozó előírások
Vorschriften über schmalbandige elektromagnetische Störstrahlungen von FahrzeugenA járművekből eredő keskeny sávú elektromágneses sugárzásra vonatkozó előírások