"Einstufung" auf Ungarisch


Einstufungbesorolás


Beispieltexte mit "Einstufung"

Einstufung der ÖleAz olaj osztályozása
Einstufung der AußengrenzabschnitteA külső határszakaszok hatásszintjének megállapítása
Einstufung außerbilanzieller GeschäfteMérlegen kívüli tételek osztályozása
Einstufung in eine RisikoklasseKockázati osztályba sorolás
Einstufung des gefährdeten Elements.A károsodásnak kitett elem osztályozása.
Einstufung einer gemeinsamen VereinbarungA közös megállapodás besorolása
Einstufung nach Güte- und GewichtsklassenMinőség és súly szerinti osztályok
Einstufung als „zur Veräußerung gehalten“Értékesítésre tartottá minősítés
EINSTUFUNG DER LÄNDER FÜR DIE ZWECKE DER MAXIMALEN KREDITLAUFZEITAZ EGYES ORSZÁGOK MAXIMÁLIS MEGENGEDETT FUTAMIDŐ SZERINTI BESOROLÁSA
Einstufung einer als eigenständiges Vehikel aufgebauten gemeinsamen VereinbarungA külön jogalany útján szervezett közös megállapodás besorolása
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Reaktion entsprechend der EinstufungA hatásszinteknek megfelelő reagálás
Hierbei handelt es sich um eine besondere Einstufung.Ez kivételes besorolás.
V. Einstufung und KennzeichnungV. Osztályozás és azonosítás
geltende Einstufung des Länderrisikos,az alkalmazandó országkockázati besorolás;
Kriterien zur Einstufung der Studien als positiv oder negativ;a pozitív és negatív vizsgálati eredmény kimondásának kritériumai,
Eine allgemeine Einstufung und eine spezifische Einstufung des Gefahrentyps.A veszély típusának általános osztályozása, illetve egyedi osztályozása.
Werte zur Einstufung von Lagerstätten anhand ihrer typischen Eigenschaften.Ásványtelepek általános jellemzőik alapján történő csoportosítására vonatkozó értékek.
Kriterien zur Einstufung der Studien als positiv, negativ oder nicht eindeutig;a pozitív, negatív és kétes vizsgálati eredmény kritériumai,
Informationen über die Einstufung in Gefahrenklassen, sofern die Chemikalie Einstufungsvorschriften unterliegt;a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyagra besorolási követelmények vonatkoznak;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von BiozidproduktenBiocid termékek osztályozása, csomagolása és címkézése
Einstufung der Kredite aus der Bilanz von DMA (zum 31. August 2012)A DMA mérlegében szereplő hitelek besorolása (2012. augusztus 31-i állapot)
Einstufung von Umwelteinrichtungen, z. B. als Gelände oder Anlagen.Környezetvédelmi létesítmények osztályozása, például telepként vagy berendezésként.
Einstufung der weniger als zwölf Monate alten Rinder im SchlachthofA tizenkét hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák kategóriákba sorolása a vágóhídon
Einstufung einer gemeinsamen Vereinbarung: Bewertung der aus der Vereinbarung erwachsenden Rechte und Pflichten der ParteienA közös megállapodások besorolása: a felek megállapodásból származó jogainak és kötelezettségeinek értékelése
ANHANG I — FahrzeugeinstufungI. MELLÉKLET — Járműosztályozás
V. ANTRAG EINES KÄUFERS/KREDITNEHMERS AUF RISIKOEINSTUFUNGV. A VEVŐ/HITELFELVEVŐ ÁLTAL BENYÚJTOTT KOCKÁZATI BESOROLÁSI KÉRELEM
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

AKTUALISIERUNG DER LISTE DER RISIKOEINSTUFUNGENA KOCKÁZATI BESOROLÁSOK JEGYZÉKÉNEK AKTUALIZÁLÁSA
B. EINSTUFUNG, KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG — STOFFE UND GEMISCHEB. ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS CSOMAGOLÁSA
C. EINSTUFUNG, KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG — STOFFE UND GEMISCHEC. ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS CSOMAGOLÁSA
Übergangszeitraum für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von ChemikalienA vegyi anyagok besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó átmeneti időszak
Der Vertraulichkeitsgrad wird durch eine besondere Einstufungskennzeichnung angegeben.„minősített adat” a jogosulatlan közzététel ellen védelmet igénylő, bármilyen formában meglévő adat, amelynek ismertté válása különböző mértékben sértheti a felek vagy az egyes tagállamok alapvető – így például nemzetbiztonsági – érdekeit.
ausgeführte Chemikalien im Hinblick auf ihre Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung.osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.
Der Muskelfleischanteil wird mit von der Kommission zugelassenen Einstufungsverfahren geschätzt.A színhústartalmat a Bizottság által engedélyezett osztályozási módszerekkel kell megbecsülni.