"Ebene" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Ebeneszint
Ebenesíkság

Beispieltexte mit "Ebene"

Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet an:meghatározási szint Az üzemeltető az alábbiak egyikét alkalmazza:
Ebene des räumlichen Plans (LevelOfSpatialPlanValue)A területi terv szintje (LevelOfSpatialPlanValue)
Ebene 3 für den Emissionsfaktor findet keine Anwendung.A kibocsátási tényező 3. meghatározási szintje nem alkalmazható.
Ebene der Verwaltungsgliederung, auf die sich der Plan bezieht.A terv hatálya alá tartozó közigazgatási egységek szintje.
Ebene 1 Der Anlagenbetreiber wendet einen Oxidationsfaktor von 1 an.meghatározási szint Az üzemeltető oxidációs tényezőként 1-et használ.
ebene Absorptionsmittel (absorber) mit allen folgenden Eigenschaften:Síkabszorberek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
ebene Koordinaten unter Verwendung der Lambertschen Schnittkegelprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89,az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;
Eine Regionssystematik auf lokaler Ebene.A régió helyi szintű osztályozása.
Eine Regionssystematik auf regionaler Ebene.A régió regionális szintű osztályozása.
Eine Regionssystematik auf internationaler Ebene.A régió nemzetközi szintű osztályozása.
Artikel 52: Veröffentlichung auf nationaler Ebene52. cikk: Nemzeti szintű közzététel
Artikel 72: Veröffentlichung auf nationaler Ebene72. cikk Nemzeti szintű közzététel
Die statistischen Flächeneinheiten der nächsthöheren Ebene.Az eggyel magasabb szint területi statisztikai egységei.
Die statistischen Flächeneinheiten der nächstniedrigeren Ebene.Az eggyel alacsonyabb szint területi statisztikai egységei.
vertikale Ebene an der Fußsohlea talpnál lévő függőleges sík
vertikale Ebene an der Schuhsohlea cipőtalpnál lévő függőleges sík
Andere Ebene des Raumordnungsplans.Egyéb szintű területi terv.
Plan auf der Ebene der Mitgliedstaaten.Tagállami szintű terv.
horizontale Ebene durch Knie- und Fußgelenka térd- és a bokaízületen áthaladó vízszintes sík
Statistische Daten auf der Ebene der BerichtspflichtigenStatisztikai adatok az adatszolgáltatók szintjén
auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung;közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák;

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

DurchlaufebenenGörgős szintek
Nebeneinkommenkiegészítő jövedelem
Nebenerzeugnismelléktermék
Milchnebenerzeugnistejipari melléktermék
Metallnebenerzeugnisfémgyártási melléktermék
beschriebenes Speichermediumfelvétel
landwirtschaftliches Nebenerzeugnismezőgazdasági melléktermék
landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebrészidős művelés
Name der KartenebeneRéteg neve
Leistung für Hinterbliebenehozzátartozói nyugellátás
Variablen auf HaushaltsebeneHáztartási szintű változók
abgegebene gültige Stimmeleadott szavazatok
Destillation von NebenerzeugnissenMelléktermék-lepárlás
Gegebenenfalls Wartungsanweisung: …Karbantartási útmutató, ha van: …
Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …Az üzemeltetésre vonatkozó esetleges korlátozások: …
gegebenenfalls das Mindesthaltbarkeitsdatum.a minőségmegőrzési idő.
Ebenen für untere HeizwerteA nettó fűtőérték meghatározási szintjei
Ebenen für den TreibstoffverbrauchMeghatározási szintek a tüzelőanyag-fogyasztásra nézve 1.
Ebenen für auf Messung beruhende MethodikenA mérésen alapuló módszerek meghatározási szintjeinek meghatározása
Ebenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden OberflächenVízszintes szabad terület, elektromágneses visszaverő felületektől mentes
Ebenen für Tätigkeitsdaten (höchstzulässige Unsicherheit für die einzelnen Ebenen)A tevékenységre vonatkozó adatok meghatározási szintjei (minden meghatározási szintnél a megengedhető legnagyobb bizonytalanság)
Ebenen für Systeme zur kontinuierlichen Emissionsmessung (höchstzulässige Unsicherheit je Ebene)A folyamatos kibocsátásmérő rendszerek meghatározási szintjei (minden meghatározási szintnél a megengedhető legnagyobb bizonytalanság)
ebene Koordinaten unter Verwendung der Transversalen Mercatorprojektion aus dem Koordinatenreferenzsystem ETRS89.az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;
Stromverluste auf der Übertragungs- und VerteilungsebeneA villamos energia átviteli és elosztási veszteségei
Finanzierung der politischen Parteien auf europäischer EbeneEurópai politikai pártok finanszírozása
Finanzierung der politischen Stiftungen auf europäischer EbeneEurópai politikai alapítványok finanszírozása
Beschreibung der Funktionen, Zuständigkeiten und Befugnisse der obersten LeitungsebeneA felső szintű vezetés funkcióinak, felelősségeinek és hatásköreinek ismertetése
Die Notwendigkeit enger Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen auf EWR-EbeneA nemzeti támogatási intézkedések szoros EGT-szintű koordinálásának szükségessége
Namen der wichtigsten Wettbewerber des Unternehmens mit Angabe ihrer jeweiligen Marktanteile auf weltweiter, auf EWR- oder nationaler EbeneA társaság fő versenytársainak neve, valamint a világpiaci, az EGT-ben vagy a belföldi piacokon birtokolt részesedésük, értelemszerűen.
Pilotprojekt — Förderung der regionalen und lokalen Zusammenarbeit durch Information über die Regionalpolitik der Union auf globaler EbeneKísérleti projekt – A regionális és helyi együttműködés fokozása az uniós regionális politika globális szintű népszerűsítése révén
Begrenzung einer ebenen Flächelapos terület határa
Als Freitext angegebene Anschrift.Szabad szövegként megadott cím.
Angegebene Beziehung zum Antragsteller:A nyilatkozat szerint a kérelmezőhöz fűződő kapcsolat:
Berücksichtigen Sie dabei gegebenenfallsEnnek során megfelelő esetben vegye figyelembe a következőket:
Gegebenenfalls erforderliches Reagens: …Fogyó reagens (ha van): …
Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …Gyártó vagy meghatalmazott képviselője (adott esetben): …
Angegebene Kapazität eines AbstractMonitoringObject.Az AbstractMonitoringObject egyértelműen meghatározott képessége.