"Dumping" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch

Dumpingdömping

Beispieltexte mit "Dumping"

Dumping von Einfuhren im UZ?Dömpingelt behozatal a felülvizsgálati időszakban
Höhe der tatsächlichen Dumpingspanne und Erholung von früherem DumpingA tényleges dömpingkülönbözet mértéke és a múltbeli dömpinget követő helyreállás
Schlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von DumpingKövetkeztetés a dömping megismétlődésének valószínűségéről
Höhe der anfechtbaren Subventionen und Erholung von früherer Subventionierung bzw. früherem DumpingA kiegyenlíthető támogatások összegének nagyságrendje és a múltbeli támogatást vagy dömpinget követő helyreállás
Allerdings liegt das derzeitige Dumping deutlich unter dem in der Ausgangsuntersuchung festgestellten Dumping.Meg kell említeni azonban, hogy a dömping jelenlegi szintje lényegesen alacsonyabb az eredeti vizsgálat idején tapasztaltnál.
Der Vergleich des gewogenen durchschnittlichen Normalwerts mit dem gewogenen durchschnittlichen Ausfuhrpreis ergab das Vorliegen von Dumping.A rendes érték súlyozott átlagának az exportárak súlyozott átlagával történő összehasonlítása a dömping meglétét mutatta.
Dabei wurde festgestellt, dass kein Dumping vorlag.Az összehasonlítás nem mutatott dömpinget.
Nach diesem indikativen Vergleich lag kein Dumping vor.Ez az előzetes összehasonlítás nem mutatta ki a dömping meglétét.
Wie unter Punkt 3.2 erläutert, hielt das Dumping im UZÜ an.A dömping folytatódott a felülvizsgálati időszak alatt, a fenti 3.2 pontban bemutatottak szerint.
Dieser Vergleich ergab das Vorliegen von Dumping für den Antragsteller.Az összehasonlítás a fentiek alapján kimutatta a kérelmező számára dömping fennállását.
Schlussfolgerung zur Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens von Dumping – UkraineKövetkeztetés a dömping megismétlődésének valószínűségéről – Ukrajna
Alle ermittelten und im Kapitel Dumping aufgeführten Spannen liegen deutlich über der Geringfügigkeitsschwelle.A fentebb, a dömpingre vonatkozó részben megállapított és meghatározott valamennyi különbözet jelentősen meghaladja a de minimis szintet.
C. DUMPING, WAHRSCHEINLICHKEIT EINES ANHALTENS UND/ODER WIEDERAUFTRETENS VON DUMPING UND DAUERHAFTE VERÄNDERUNG DER UMSTÄNDEC. A DÖMPING, A DÖMPING FOLYTATÓDÁSÁNAK ÉS/VAGY MEGISMÉTLŐDÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE ÉS A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK TARTÓS JELLEGE

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Antidumpingzolldömpingellenes vám
Antidumpinggesetzgebungdömpingellenes jogszabályok
Antidumpingmaßnahmedömpingellenes intézkedések
Sozialdumpingszociális dömping
Dumpingspanne für die untersuchten UnternehmenA vizsgált vállalatok dömpingkülönbözete
Dumpingspanne für nicht mitarbeitende UnternehmenA nem együttműködő vállalatok dömpingkülönbözete
Dumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden HerstellerDömpingkülönbözet az együttműködő exportáló gyártóknál
Höhe der tatsächlichen DumpingspanneA tényleges dömpingkülönbözet mértéke
Unternehmen mit individueller DumpingspanneEgyéni dömpingkülönbözettel rendelkező vállalat
Länder, für die Antidumpingmaßnahmen geltenDömpingellenes intézkedések hatálya alatt lévő országok
Untergrabung der Abhilfewirkung des AntidumpingzollsA dömpingellenes vám javító hatásának aláásása
Alle übrigen Unternehmen (landesweite Dumpingspanne)Minden más vállalat (országos dömpingkülönbözet)
Die Dumpingberechnungen wurden entsprechend geändert.A dömpingszámítások ennek megfelelően módosultak.
Damit werden folgende Antidumpingzollsätze vorgeschlagen:Ennélfogva a javasolt dömpingellenes vámok a következőképpen alakulnak: