"Drittland" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Drittlandharmadik ország

Beispieltexte mit "Drittland"

Drittland oder Teil davonHarmadik ország vagy országrész
Drittland oder Gebiet eines Drittlandes,Harmadik ország vagy harmadik országbeli régió:
Drittland oder überseeisches Land oder GebietHarmadik ország, illetve tengerentúli ország vagy terület
Individuelle Kennnummer in einem DrittlandEgy harmadik országban használt egyedi azonosító szám
Für Durchfuhr durch die EU in ein DrittlandAz EU-n keresztül harmadik országba történő tranzitszállításra
Angabe objektiver Gründe für die Abgabe von Ratings in einem Drittland.A hitelminősítések harmadik országbeli kibocsátását megindokoló objektív okok megnevezése.
VALIDIERUNGSPRÜFLISTE FÜR BEKANNTE VERSENDER MIT EU-VALIDIERUNG DER LUFTSICHERHEIT IN EINEM DRITTLANDFÜGGELÉK ELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI ISMERT SZÁLLÍTÓK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ
Verhalten der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ein bilaterales Investitionsschutzabkommen mit einem DrittlandA tagállamok magatartása a harmadik országokkal kötött kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében
VALIDIERUNGSPRÜFLISTE FÜR DIE EU-VALIDIERUNG DER LUFTSICHERHEIT REGLEMENTIERTER BEAUFTRAGTER IN EINEM DRITTLANDELLENŐRZŐLISTA UNIÓS LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI SZEMPONTBÓL ELLENŐRZÖTT, HARMADIK ORSZÁGBELI MEGHATALMAZOTT ÜGYNÖKÖK JÓVÁHAGYÁSÁHOZ
Organisation und Zuständigkeiten des bekannten Versenders mit EU-Validierung der Luftsicherheit in einem DrittlandAz uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli ismert szállító szervezete és feladatai
sie ist in einem Drittland zugelassen,harmadik országban működési engedéllyel rendelkezik; és
Verbringen aus Drittland nicht zulässignem engedélyezett harmadik ország
Die Türkei ist ein Drittland mit Marktwirtschaft.Törökország piacgazdasággal rendelkező harmadik ország.
Mitgliedstaat, Drittland oder juristische/natürliche Person …Tagállam, harmadik ország vagy jogi/természetes személy …
Als unmittelbar aus einem Drittland in die Gemeinschaft befördert gelten Waren,A következők minősülnek harmadik országból a Közösség területére közvetlenül történő szállításnak:
Auf Antrag Russlands hat die Kommission Audits in diesem Drittland durchgeführt.Oroszország kérésére a Bizottság vizsgálatokat végzett a megnevezett harmadik országban.
Folgende Informationen sind für jede relevante Ratingagentur aus einem Drittland vorzulegen:Az alábbi információkat valamennyi érintett, harmadik országbeli hitelminősítő intézet esetében meg kell adni:

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Drittlandschiffe in Unionsgewässern.az uniós vizeken tartózkodó harmadik országbeli hajók.
Rechtsvorschriften des DrittlandsA harmadik ország jogszabályai
Ursprungsbescheinigung bei Drittlandserzeugnissen;a harmadik országokból származó termékek tekintetében a származási bizonyítvány;
Drittland, das für die Herstellung von Lebensmitteln nur Rohstoffe aus anderen zugelassenen Drittländern verwendet.Harmadik országok, amelyek kizárólag más harmadik országból származó nyersanyagot használnak élelmiszergyártáshoz.
Organisation und Zuständigkeiten des reglementierten Beauftragten mit EU-Validierung der Luftsicherheit in einem DrittlandAz uniós légiközlekedés-védelmi szempontból ellenőrzött, harmadik országbeli meghatalmazott ügynök szervezete és feladatai
Bewertung des Aufsichtsrahmens des DrittlandsA harmadik ország szabályozási rendszerének értékelése
Kennung des Drittlandes (ISO-Alpha-2-Ländercode)A harmadik ország azonosítója (ISO alpha-2-es országkód)
Kanarische Inseln: L > 12 m. Internationale und DrittlandgewässerKanári-szigetek: H > 12 m. Nemzetközi vizek és harmadik országok vizei
Unternehmen, die dem Recht des betreffenden Drittlandes unterliegen;az érintett harmadik ország joga által szabályozott vállalkozások;
Außenhandelsbeziehungen, einschließlich Zugang zu DrittlandsmärktenKülkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve
Öffentliche Schuldtitel von Drittlandsemittenten werden nicht einbezogen.Az Unión kívüli állampapír-kibocsátók által kibocsátott állampapírokat nem kell figyelembe venni.
Unterstützt werden sollte der gegenseitige Zugang zu Drittlandprogrammen.Elő kell mozdítani a harmadik országok programjaiban viszonossági alapon való részvétel lehetőségét.