"Drehzahl" auf Ungarisch


Deutsch
Ungarisch
Drehzahlfordulatszám

Beispieltexte mit "Drehzahl"

Drehzahl größer/gleich 700 U/min,legalább 700/perc fordulatszám;
Mindesteffizienzindex (MEI) und entsprechender Wert C nach Pumpenart und DrehzahlA minimális hatásfokmutató (MEI) értéke és a hozzá tartozó C érték a szivattyú típusa és fordulatszáma függvényében
die spezifische Drehzahl einer Umwälzpumpe in min-1;a keringetőszivattyú jellemző fordulatszáma [rpm];
die vom Hersteller empfohlene Drehzahl plus 250 min– 1;a gyártó által ajánlott fordulatszám plusz 250 fordulat/perc; vagy
die Drehzahl in min-1 im Arbeitspunkt bei Q100 % und H100 %.az adott üzemi körülmények között Q100 % és H100 % mellett érvényesülő percenkénti fordulatszám [rpm].
einer Drehzahl von nicht mehr als 15000 Umdrehungen pro Minute,legfeljebb 15000 rpm névleges fordulatszámmal,
Höchstzulässige Drehzahl nach Angabe des Herstellers: … min– 1A gyártó által megadott legnagyobb megengedett fordulatszám: … min– 1
einer Drehzahl von 11000 U/min oder mehr, aber nicht mehr als 23200 U/min,névleges fordulatszáma legalább 11000 rpm, de legfeljebb 23200 rpm,
Die Motordrehzahl muss 75 % der Drehzahl (S) betragen, bei der der Motor die Nennleistung abgibt.A motor fordulatszámának a névleges motorfordulatszám (S) 75 %-ának kell lennie.

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Drehzahlüberwachungfordulatszám ellenőrzése
Motordrehzahl im Leerlaufa motor fordulatszáma alapjáraton
Die Solldrehzahl beträgt:A motor célfordulatszáma a következő:
Leerlaufdrehzahl: … min–1Normál alapjárati fordulatszám: … perc–1
Leerlaufdrehzahl [4] Toleranz angeben.Normál alapjárati fordulatszám: [4] Adja meg a tűrést.
die Einschaltdrehzahl der automatischen Kupplung.az a fordulatszám, amelyen az automata tengelykapcsoló bekapcsol.
Motordrehzahl, Motorlast, A/F-Modus, KatalysatortemperaturMotor fordulatszáma, terhelése, A/F-mód, katalizátor hőmérséklete
Dynamometereinstellung (kW) bei verschiedenen MotordrehzahlenA próbapad beállítása (kW) különböző motorfordulatszámokon
Normale Leerlaufdrehzahl des Motors [12] Einschließlich Toleranzangabe.Normál alapjárati fordulatszám [12] Adja meg a tűrést.
Erhöhte Leerlaufdrehzahl des Motors [12] Einschließlich Toleranzangabe.Magas alapjárati fordulatszám [12] Adja meg a tűrést.
Mechanische Drehzahlregelschalter zur Verbindung elektrischer Stromkreise, mit:Mechanikus fordulatszám-szabályozó kapcsolók áramkörök csatlakoztatásához, a következő jellemzőkkel: