"Dreh" auf Ungarisch


Deutsch

Ungarisch Übersetzung

Drehfogás

Weitere Deutsch-Ungarisch Übersetzungen

Drehlagerforgócsapágy
Drehstrommotorháromfázisú váltakozó áramú motor
Drehstrommotorváltóáramú motor
DrehstapelbehälterElfordítva egymásba rakható ládák
LangsamdreherLassan forgó készlet
Drehrichtung beachtenvegye figyelembe a forgásirányt
Bremse Drehachseforgótengely féke
falsche Drehrichtunghelytelen forgásirány
drehen der Kardanwellea kardántengely forgása
Drehen der Flachschwenkeinheita lapos elforgató egység forgatása
Drehergewebe (außer Bändern)Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)
Drehschalter „Bremse Auf/Zu“„fék ki/be” forgókapcsoló
Rastung Drehachse Zrögzítés z-forgótengely
Motordrehzahl im Leerlaufa motor fordulatszáma alapjáraton
Die Solldrehzahl beträgt:A motor célfordulatszáma a következő:
Leerlaufdrehzahl: … min–1Normál alapjárati fordulatszám: … perc–1
In Lepol-Drehrohröfen einsetzbar.A Lepol-forgókemencék esetében alkalmazható.
Drehlage um X und ZForgatási helyzet az X és a Z körül
Drehschalter in der PositionA forgókapcsoló a következő pozícióban van
Drehen Greifer auf 90° PositionMegfogó forgatása 90° pozícióba
Drehschalter „Bremse Ein / Aus“„Fék be/ki” forgókapcsoló
Drehzahl größer/gleich 700 U/min,legalább 700/perc fordulatszám;
Drehergewebe (ohne Verbandmull und Bänder)Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével)
Drehergewebe, ausgenommen Waren der Position 5806Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével
Taster Drehung um ZNyomógomb a Z-tengely körüli forgatáshoz
Position X + Drehung um YX pozíció + forgatás az Y körül
Rastung Drehachse Z lösenRögzítés forgótengely Z - old
Kette nicht verdreht einbauen.A láncot nem szabad elcsavarodva beépíteni.
Taster „Drehachse Z lösen“„Forgótengely Z - old” nyomógomb
Drücken „Drehachse Z lösen“A „Forgótengely Z - old” gomb lenyomása
Gerät über Drehschalter ausschalten.A forgókapcsolóval kapcsolja ki a készüléket.